Розрахунок собівартості виробництва на підприємстві | Stud-Time.ru

Відомо, що вартість основних матеріалів підприємства становить 584 тис. дол., заробітна плата робочих основного цеху — 43,8 тис. дол., а амортизаційні відрахування — 20,5 тис. дол.

Частка амортизації в витратах підприємства рівна 0,19, інші витрати – 7%.

Необхідно визначити собівартість виробництва на підприємстві.

Розв’язання:

1. Зараз необхідно визначити прямі витрати підприємства, використовуючи наступну формулу:

Прямі витрати = Амортизаційні відрахування / Частка амортизації у витратах

Прямі витрати = 20,5 / 0,19 = 107,89 тис. дол.

2. Всі витрати даного підприємства дорівнюватимуть:

Витрати (повні) = Прямі витрати підприємства × (1 + Інші витрати підприємства)

Витрати (повні) = 107,89 × (1 + 0,07) = 107,89 × 1,07 = 115,44 тис. дол.

3. Тепер розрахую собівартість виробництва на аналізованому підприємстві за формулою:

Собівартість виробництва = Вартість основних матеріалів + Заробітна плата основних робітників виробництва + Витрати (повні)

Собівартість виробництва = 584 + 43,8 + 115,44 = 743,24 тис. дол.

Відповідь:

собівартість виробництва на підприємстві становить 743,24 тис. дол.

Related Posts