Розрахунок швидкості обігу грошей в деякій країні | Stud-Time.ru

Відомо, що грошова маса готівкових грошей в країні становить 784 млрд. дол. Також зазначено, що валовий національний продукт в даній країні дорівнює сумі в розмірі 8200 млн. дол.

Необхідно розрахувати швидкість обігу грошей в країні по даним, які наведені вище.

Розв’язання:

Для того щоб розрахувати швидкість обороту грошових коштів в аналізованій державі нам потрібно використати формулу такого вигляду:

Швидкість обігу грошей = Валовий національний продукт / Грошова маса готівкових грошей

відповідно, отримаємо суму:

Швидкість обігу грошей = 8,2 млрд. дол. / 784 млрд. дол. = 0,01

Відповідь:

провівши необхідний розрахунок ми говоримо про те, що швидкість обігу грошей в даній країні становить 0,01

Related Posts