Розрахунок розміру грошової винагороди, яку отримає банк за надання кредиту підприємству | Stud-Time.ru

1 неделю назад – Комментариев нет

Необхідно вибрати той варіант для вкладення грошових коштів, який є найбільш вигідним з точки зору інвестування, якщо сума вкладення дорівнює 130 тис. дол., а термін, на який вкладаються кошти, становить 3 роки. Також зазначені ще деякі дані: — номінальна вартість облігації дорівнює 145 тис. дол.; — купонна ставка становить 6% річних; — дивіденди по акціях

1 неделю назад – Комментариев нет

Необходимо выбрать тот вариант для вложения денежных средств, который является наиболее выгодным с точки зрения инвестирования, если сумма вложения равна 130 тыс. долл., а срок, на который вкладываются средства, составляет 3 лет. Также указано еще некоторые данные: — номинальная стоимость облигации равна 145 тыс. долл.; — купонная ставка составляет 6% годовых; — дивиденды по акциям

3 недели назад – Комментариев нет

Имеются следующие данные по выданному предприятию кредиту: — срок договора, то есть того периода, на который предприятие взяло кредит в банке, равен 14 месяцев; — годовые проценты по кредиту составляют 42%; — та сумма кредита, которая должна быть возвращена — 10200 тыс. долл. Исходя из приведенных выше данных, необходимо определить сумму, которую получил кредитор, а также

3 недели назад – Комментариев нет

Є такі дані по виданому деякому підприємству кредиту: — термін договору, тобто того періоду, на який підприємство взяло кредит у банку, дорівнює 14 місяців; — річні відсотки за кредитом складають 42%; — та сума кредиту, яка повинна бути повернена — 10200 тис. дол. Виходячи з наведених вище даних, необхідно визначити суму, яку отримав кредитор, а також

3 недели назад – Комментариев нет

Підприємство взяло кредит у фінансовій установі. Сума кредиту складає 510 дол., а термін, на який даний кредит був виданий, дорівнює 6 місяцям. Також зазначено, що кредит був виданий під прості відсотки, а процентна ставка по кредиту дорівнює 35%. Ще відомо, що рівень інфляції дорівнює 7%. Виходячи з наведених даних, необхідно розрахувати: — рівень інфляції за

Related Posts