Розрахунок рівня інфляції, купівельної спроможності кредиту, втрати позичальника і відсоткової ставки по кредиту під впливом інфляції | Stud-Time.ru

Наведені такі дані по завданню: банківська установа видала підприємству кредит. Сума кредиту становить 520 тис. дол., строк кредиту дорівнює 6 місяців. Також вказано, що були нараховані прості відсотки по кредиту, тобто відсоткова банківська ставка становить 52%. Зазначено, що через деякий час можливий рівень інфляції в країні складе 8% щомісяця.

Необхідно розрахувати:

— чому дорівнюватиме рівень інфляції за певний період;

— яка реальна купівельна спроможність кредиту, який був отриманий підприємством;

— скільки складуть втрати одержувача кредиту від зміни рівня інфляції в країні;

— чому буде дорівнювати процентна ставка, яка відшкодує нашому кредитору всі втрати від зміни рівня інфляції в країні.

Розв’язання:

1. Почнемо з розрахунку індексу інфляції за 6 місяців. Розрахунок матиме наступний вигляд:

Індекс інфляції = (1 + Рівень інфляції у відсотках) Строк, на який виданий кредит

Індекс інфляції = (1 + 0,08) 6 = 1,587

2. Тепер визначимо, чому дорівнюватиме рівень інфляції за ті ж 6 місяців:

Рівень інфляції = Індекс інфляції — 1

Рівень інфляції = 1,587 — 1 = 0,587

3. Сума, яку підприємство повинно буде повернути банку через 6 місяців становитиме:

Борг підприємства за кредитом через 6 місяців = Сума кредиту × (1 + Термін, на який виданий кредит × Процентна банківська ставка коефіцієнт + Рівень інфляції коефіцієнт / 12 місяців)

Борг підприємства за кредитом через 6 місяців = 520 × (1 + 6 × 0,52 + 0,08 / 12) = 182 тис. дол.

4. Також нам слід розрахувати розмір реальної суми кредиту, який був виданий підприємству:

Реальна сума кредиту = Борг підприємства за кредитом через 6 місяців / Індекс інфляції

Реальна сума кредиту = 182 / 1,587 = 114,68 тис. дол.

5. Зараз ми маємо таку можливість, щоб розрахувати, скільки становитимуть втрати кредитованого підприємства від зміни рівня інфляції:

Втрати позичальника = Борг підприємства за кредитом через 6 місяців — Реальна сума кредиту

Втрати позичальника = 182 – 114,68 = 67,32 тис. дол.

6. Ну а ставка банківського відсотка, яка компенсує кредитору, тобто банку, всі втрати від зміни рівня інфляції буде дорівнювати:

Процентна ставка, що компенсує втрати = ((1 + Термін, на який виданий кредит × Процентна банківська ставка коефіцієнт + Рівень інфляції коефіцієнт / 12 місяців) × Індекс інфляції — 1) / (Термін, на який виданий кредит / 12 місяців)

Процентна ставка = ((1 + 6 × 0,52 + 0,08 / 12) × 1,587 — 1) / (6 / 12) = 0,411 або 41,1,0%

Related Posts