Розрахунок рентабельності підприємства, а також факторів, які вплинули на зміну рентабельності | Stud-Time.ru

Маємо певні дані по виробничому підприємству, на підставі яких нам необхідно проаналізувати рентабельність діяльності на даному виробничому підприємстві, а також ті фактори, які вплинули на зміну рівня рентабельності. Ось і дані для проведення необхідних розрахунків:

Дані по підприємству

Сума

1. Виручка від реалізації продукції, тис. дол.

34000

2. Змінні витрати на виробництво продукції, тис. дол.

16400

3. Постійні витрати на виробництво та реалізацію, тис. дол.

5200

4. Власний капітал аналізованого виробничого підприємства, тис. дол.

18300

5. Кредити виробничого підприємства, які визначені як довгострокові, тис. дол.

2700

6. Кредити даного товарного підприємства, котрі визначені як короткострокові, тис. дол.

2700

7. Розмір середньої розрахункової ставки процента, %

32

8. Податкова ставка, %

30

Розв’язання:

1. Перше, що ми з вами зробимо, це визначимо суму прибутку до відрахування податку на прибуток підприємства:

Сума оподатковуваного прибутку = Виручка підприємства від реалізації продукції — (Постійні витрати підприємства + Змінні витрати підприємства)

Сума оподатковуваного прибутку = 34000 — (16400 + 5200) = 22800 тис. дол.

2. Тепер давайте визначимо, скільки складе сума позичкового капіталу даного підприємства:

Сума позичкового капіталу = Довгострокові кредити банку + Короткострокові кредити банку

Сума позикового капіталу = 2700 + 2700 = 5400 тис. дол.

3. На цьому етапі ми розрахуємо, чому дорівнює загальний капітал виробничого підприємства:

Основний і оборотний капітал = Сума власного капіталу + Сума позичкового капіталу

Основний і оборотний капітал = 18300 + 5400 = 23700 тис. дол.

4. Ну а рентабельність власного капіталу відповідно становитиме (у відсотках):

Рентабельність власного капіталу підприємства = Сума оподатковуваного прибутку × 100% / Сума власного капіталу

Рентабельність власного капіталу підприємства = 5400 × 100 / 18300 = 29,51%

5. Давайте розрахуємо рентабельність загальної суми капіталу (у відсотках:

Загальна рентабельність підприємства = Сума оподатковуваного прибутку × 100% / Основний і оборотний капітал

Загальна рентабельність підприємства = 5400 × 100 / 23700 = 22,78%

6. І нарешті, ми можемо розрахувати ефект фінансового важеля даного підприємства:

Ефект фінансового важеля підприємства = (Загальна рентабельність підприємства — Середня розрахункова ставка відсотка) × (1 — Ставка податку на прибуток підприємства) × Сума позикового капіталу / Основний і оборотний капітал

Ефект фінансового важеля підприємства = (22,78 — 32) × (1 — 0,3) × 5400 / 18300 = -1,87%

Це важливо!

З теорії ви повинні знати, що позитивний ефект фінансового левериджу (важеля) досягається виключно в тому випадку, якщо загальна рентабельність підприємства більше ніж сума позикового капіталу.

З нашого розрахунку ми бачимо, що підприємство отримує прибуток, але потенціал збільшення рентабельності власного капіталу підприємства, що аналізується, за допомогою залучення позичкового капіталу використовується недостатньо. Ми бачимо, що ефект фінансового левериджу — це величина з мінусом, отже, використання позикових коштів (кредитів банку та інших фінансових установ) для підприємства не вигідно.

Related Posts