Розрахунок приросту нормативу власних оборотних засобів підприємства | Stud-Time.ru

Потрібно розрахувати приріст нормативу власних оборотних засобів у виробничих запасах, знаючи:

– виробничий норматив на початок звітного періоду становить 7160 тис. грн.;

– питома вага 4-го кварталу у річному випуску продукції складає 22%;

– річні витрати сировини і матеріалів становлять 54000 тис. грн.;

– норма запасів на даному підприємстві дорівнює 25 днів.

Розв’язання:

Для того, щоб визначити приріст нормативу власних оборотних засобів у виробничих запасах, перш за все, необхідно розрахувати даний норматив власних коштів на кінець (на початок року дано за умовою). Це будемо робити наступним чином:

Норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах необхідно визначати множенням денної потреби матеріальних ресурсів на норму запасу в днях:

Виробничий норматив власних коштів на кінець періоду = Денні витрати сировини та матеріалів × Норма запасів

Денна потреба розраховується за наступною формулою:

Денна потреба сировини = Річні витрати сировини і матеріалів / 360 днів

Денна потреба сировини = 54000 / 360 = 150 тис. грн.

Тепер, маючи необхідні дані, ми можемо розрахувати норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах за формулою, яка була представлена вище:

Виробничий норматив власних коштів на кінець періоду = 150 × 25 = 3750 тис. грн.

Звідси ми маємо змогу визначити приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства у виробничих запасах, який розраховується як різниця між нормативом на початок року та нормативом на кінець року, тобто:

Приріст нормативу власних оборотних засобів = 7160 — 3750 = 3410 тис. грн.

Відповідь:

приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства у виробничих запасах склав 3410 тис. грн.

Related Posts