Розрахунок прибутку підприємства від реалізації продукції, а також розміру рентабельності продукції планового року в порівнянні зі звітним періодом | Stud-Time.ru

Обсяг виробництва і реалізації продукції на підприємстві звітному періоді склав 1000 товарів, загальна сума реалізації яких становить 16 тис. дол. Зазначено, що витрати на виробництво і реалізацію цієї товарної продукції дорівнюють 9 тис. дол., в т.ч. змінні витрати — 3 тис. дол. Також нам відомо, що у запланованому році аналізоване підприємство має намір збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції до 1540 штук товарів.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме прибуток підприємства від реалізації товарної продукції в запланованому році, а також визначити зміну рентабельності продукції в запланованому році порівняно зі звітним періодом.

Розв’язання:

1. Отже, для початку давайте визначимося, яку формулу ми будемо використовувати для розрахунку прибутку підприємства від реалізації товарної продукції:
Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації — Валові витрати

або:

Прибуток від реалізації = Запланований обсяг виробництва і реалізації продукції × Вартість одиниці товару — (Постійні витрати + Змінні витрати)

звідси:

Прибуток від реалізації = 1540 × Вартість одиниці товару — (Загальні витрати на виробництво і реалізацію — Змінні витрати звітний рік + Змінні витрати запланований рік)

Визначивши розрахункову формулу, тепер можна переходити далі. Ми бачимо, що нам бракує таких показників як вартість одиниці товару і змінні витрати, тому давайте їх розрахуємо:
Вартість одиниці товару = Загальна сума реалізації / Обсяг виробництва та реалізації продукції
Вартість одиниці товару = 16000 / 1000 = 16 дол. / 1 штука

Відомо, що змінні витрати завжди зростають пропорційно зростанню обсягу виробництва і реалізації продукції. Отже, у запланованому році змінні витрати збільшаться в 1,26 рази (1540 одиниць товару / 1220 одиниць товару). Їх розмір становитиме:
Змінні витрати = Змінні витрати у звітному періоді × Змінні витрати в запланованому році
Змінні витрати = 3 × 1,26 = 3,78 тис. дол.

Ну і нарешті тепер у нас є можливість розрахувати прибуток, який отримає підприємство від реалізації продукції в запланованому році:
Прибуток від реалізації = 1540 × 16 — (9000 — 3000 + 3780) = 24640 — 9780 = 14860 тис. дол.

2. Давайте визначимо, скільки складе рентабельність продукції у звітному періоді наступним чином:

Рентабельність продукції звітний рік = ((Загальна сума реалізації продукції — Витрати на виробництво та реалізацію продукції) / Витрати на виробництво і реалізацію продукції) × 100%

Рентабельність продукції = ((16 — 9) / 9) × 100 = 77,78%

Тепер те ж саме, тільки на запланований рік (усі показники тільки планового року!):

Рентабельність продукції запланований рік = (Прибуток від реалізації / (Витрати на виробництво і реалізацію — Змінні витрати звітний рік + Змінні витрати запланований рік)) × 100%

Рентабельність продукції = (14860 / 9000 — 3000 + 3780) × 100 = 151,94%.

Звідси робимо висновок, що в порівнянні зі звітним роком у запланованому році рентабельність продукції зросте на 74,16% (= 151,94 — 77,78).

Related Posts