Розрахунок прибутку певного фермера (чистого прибутку), а також суми ренти (рентної плати) | Stud-Time.ru

Відомо, що капітал деякого фермера-орендаря дорівнює 4 млн. дол. Також зазначено, що на цю суму капіталу аналізований фермер отримує 18% прибутку.

Необхідно визначити, чому дорівнює сума ренти власника земльної, якщо вказано, що прибуток даного фермера (до того, як була виплачена рента) дорівнював 940 тис. дол.

Розв’язання:

1. З умови нам відомо, що прибуток фермера до рентної плати, дорівнював 510 тис. дол. А тепер давайте розрахуємо суму прибутку даного фермера після того, як була сплачена рента:

Прибуток фермера після виплати ренти = Капітал фермера-орендаря × Норма прибутку

або таким чином:

Прибуток фермера після виплати ренти = Вартість земельної ділянки × Норма прибутку

звідси, маємо:

Прибуток фермера після виплати ренти = 4 000 000 × 0,18 = 720 тис. дол.

2. А ми з вами рухаємося далі і бачимо, що нам ще необхідно визначити величину земельної ренти, яка розраховується за допомогою застосування такої розрахункової формули:

Сума ренти = Прибуток фермера до виплати ренти — Прибуток фермера після виплати ренти

отже, сума складе:

Сума ренти = 940 — 720 = 220 тис. дол.

Related Posts