Розрахунок показників оборотності засобів та оборотність власних засобів | Stud-Time.ru

З умови задачі відомо, що активи підприємства складають 508500 євро.,  в тому числі запаси підприємства – 79400 євро; дебіторська заборгованість дорівнює 70520 євро (включаючи 3800 євро – сумнівна заборгованість); первісна вартість основних засобів підприємства складає 288000 євро, амортизаційні нарахування – 48000 євро; а обсяг реалізації за один звітний рік склав 384000 євро. Виробнича собівартість реалізації продукції дорівнювала 343000 євро.

Потрібно визначити показники оборотності засобів та скласти висновок.

Розв’язання

1. Коефіцієнт оборотності запасів = Виробнича собівартість проданої продукції / Запаси Коефіцієнт оборотності запасів = 343000 / 79400 ≈ 4,32 обороти

Висновок:

з проведеного розрахунку випливає, що тривалість одного обороту складе: 360 днів / 4,32 обороти ≈ 83 дні / 1 оборот.

2. Оборотність дебіторської заборгованості = Обсяг реалізації продукції / Сума дебіторської заборгованості

Сума дебіторської заборгованості = Дебіторська заборгованість – Сумнівні борги

Сума дебіторської заборгованості = 70520 – 3800 = 66720 євро

Оборотність дебіторської заборгованості = 384000 / 66720 ≈ 5,75 оборотів

Висновок:

звідси можна розрахувати період, при якому буде повернено дебіторську заборгованість. Робиться це наступним чином: 360 днів / 5,75 оборотів = 62,61 дні / 1 оборот при допустимому строку повернення, який дорівнює до 60 днів.

3. Оборотність основних засобів = Обсяг реалізації / Сума основних засобів – Амортизаційні відрахування

Оборотність основних засобів = 384000 / (288000 – 48000) = 384000 / 240000 = 1,6 обороти

Висновок:

оборотність основних засобів дорівнює 1,6 обороти

4. Оборотність активів = Обсяг реалізації / Сума активів підприємства

Оборотність активів = 384000 / 508500 = 0,75 оборотів

Висновок:

оборотність активів 0,75 оборотів

Related Posts