Розрахунок оборотності обігових засобів (коштів) підприємства та їх оцінка | Stud-Time.ru

Є наступні дані по аналізованому підприємству, яке займається випуском товарної продукції:

– витрати, пов’язані з виробництвом даної продукції – 9000 тис. грн.;

– середньорічні залишки оборотних засобів на підприємстві – 1300 тис. грн.;

– кількість оборотів обігових засобів підприємства у попередньому році — 6 оборотів.

Потрібно визначити оборотність обігових засобів аналізованого виробничого підприємства, а також оцінити оборотність обігових засобів підприємства (розрахувати всі необхідні показники).

Розв’язання:

1. Почнемо ми з розрахунку кількості оборотів обігових засобів, тобто визначимо коефіцієнт оборотності на підприємстві:

Коефіцієнт оборотності = Витрати на виробництво / Середньорічний залишок оборотних засобів

К оборотності = Р / О = 9880 / 1450 = 6,81

2. Тепер перейдемо до визначення показника — коефіцієнт завантаження оборотних засобів підприємства:

Коефіцієнт завантаження = 1 / Витрати на виробництво

К завантаження = 1 / Р = 1 / 6,81 = 0,15

3. А тривалість одного обороту обігових засобів підприємства, с свою чергу, становитиме:

Тривалість 1 обороту = 360 днів / Коефіцієнт оборотності

Д 1 обороту = 360 / К оборотності = 360 / 6,81 = 53 дні

4. Також нам в даній задачі необхідно визначити одноденну реалізацію продукції на аналізованому нами підприємстві наступним чином:

Одноденна реалізація = Середньорічні залишки оборотних засобів / 360 днів

Р за 1 день = 1 450 000 / 360 = 4027,78 грн. на день

Related Posts