Розрахунок норми амортизації основних фондів підприємства та розміру амортизаційних відрахувань | Stud-Time.ru

Нам відомо, що на кінець звітного періоду вартість основних фондів підприємства на балансі становить суму в розмірі 112 млн. євро, також зазначено, що амортизаційні відрахування на аналізованому виробничому підприємстві рівні 14 млн. євро.

Необхідно визначити, чому буде дорівнювати норма амортизації основних фондів, а також потрібно розрахувати величину амортизаційних відрахувань за певний період (припустимо 5 років).

Розв’язання:

1. Спочатку давайте ми визначимо термін експлуатації основних фондів, які діють на підприємстві:

Термін експлуатації основних фондів = Вартість основних фондів підприємства / Щорічні амортизаційні відрахування

Термін експлуатації основних фондів = 112 / 14 = 8 років

Звідси, розрахуємо, скільки ж складе норма амортизації для основних фондів (річна):

Норма амортизації основних фондів = 1 / Термін експлуатації основних фондів

Норма амортизації основних фондів = 1 / 8 = 0,125 або 12,5%

або:

Норма амортизації основних фондів = Щорічні амортизаційні відрахування / Вартість основних фондів підприємства

Норма амортизації основних фондів = 14 / 112 = 0,125 або 12,5%

2. Ну а величина амортизаційних відрахувань відповідно становитиме:

Амортизаційні відрахування = Період, за який потрібно розраховувати амортизацію × Щорічні амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування = 5 × 14 = 70 млн. євро

Related Posts