Розрахунок коефіцієнту оновлення основних фондів підприємства на кінець звітного періоду | Stud-Time.ru

Необхідно визначити, скільки складе коефіцієнт оновлення основного капіталу на підприємстві за умови, що основний капітал підприємства на початок звітного періоду становив 10950 тис. дол., а коефіцієнт вибуття основних засобів дорівнював 0,17. Також додатково умова інформує нас, що приріст основного капіталу підприємства на початок року склав 6780 тис. дол.

Розв’язання:

1. Давайте почнемо наш розрахунок з визначення такого показника як вартість капіталу підприємства, що вибуває у звітному періоді наступним чином:

Вартість капіталу підприємства вибуття = Основний капітал підприємства × Коефіцієнт вибуття основних засобів

Вартість капіталу підприємства = 10950 × 0,17 = 1861,5 тис. дол.

2. Тепер розрахуємо, скільки становитиме вартість, яка вводиться до суми основного капіталу:

Сума, що вводиться до капіталу = Вартість капіталу підприємства вибуття + Приріст основного капіталу

Сума, що вводиться до капіталу = 1861,5 + 6780 = 8641,5 тис. дол.

3. Вартість капіталу підприємства на кінець звітного періоду складе:

Вартість капіталу підприємства = Основний капітал підприємства + Приріст основного капіталу

Вартість капіталу підприємства = 10950 + 6780 = 17730 тис. дол.

4. Звідси, коефіцієнт оновлення основного капіталу на підприємстві дорівнюватиме:

Коефіцієнт оновлення основного капіталу = Сума, що вводиться до капіталу / Вартість капіталу підприємства на кінець періоду

Коефіцієнт оновлення основного капіталу = 8641,5 / 17730 = 0,487

Відповідь:

з розрахунку видно, що коефіцієнт оновлення на підприємстві на кінець звітного періоду становитиме 0,487

Related Posts