Розрахунок диференційної ренти, вартості виробництва, вартості сукупного виробництва, а також вартості одиниці продукції (1 тони) і прибутку від реалізації продукції | Stud-Time.ru

З умови задачі відомо, що дві земельні ділянки (площа яких однакова) зайняті одними і тими ж  культурами сільськогосподарського призначення, і по ним наведені такі дані:

А) перша земельна ділянка:

авансований капітал в дану ділянку дорівнює 200 тис. дол.;

— середня норма прибутку дорівнює 10%;

врожайність ділянки складає 11 тон.

Б) друга земельна ділянка:

авансований капітал складає суму в 200 тис. дол.;

— середня норма прибутку, відповідно, дорівнює 10%;

— ну а врожайність земельної ділянки складає 10 тон.

Необхідно визначити розмір диференціальної ренти для двох (першої та другої) земельних ділянок і для вирішення цього завдання потрібно припустити, що дана продукція реалізується за ціною виробництва (тобто за собівартістю виробництва).

Розв’язання:

1. Так як за умовою розмір авансованого капіталу на всіх земельних ділянках однаковий, то, відповідно, і сукупна вартість виробництва врожаю на кожній ділянці також буде однакова:

Сукупна вартість виробництва = Авансований капітал + Авансований капітал × Норма прибутку відсоток / 100%

отже, маємо:

Сукупна вартість виробництва = 320 + 320 × 16 / 100 = 320 + 51,2 = 371,2 тис. дол.

2. Ну а якщо розраховувати ціну виробництва одиниці продукції, тобто 1 тони врожаю, то отримаємо трохи різні результати, оскільки врожайність двох ділянок дещо різна:

Вартість одиниці = Сукупна вартість виробництва / Врожайність ділянки

А) перша ділянка:

Вартість одиниці = 371,2 / 11 = 26,51 тис. дол.

Б) друга ділянка:

Вартість одиниці = 371,2 / 12 = 30,93 тис. дол.

3. Тепер розраховуємо прибуток, який отримає фермер від продажу вирощеного врожаю:

Прибуток від реалізації = Вартість одиниці × Врожайність ділянки — Вартість виробництва

Related Posts