Розрахунок денної вартості робочої сили | Stud-Time.ru

За працівниками (трудовими ресурсами) деякої країни відомі наступні дані:

— щоденні витрати, які пов’язані з харчуванням, а також з деякими іншими засобами для життя самого робітника, а також його родини, рівні 55 дол.;

— на покупки працівник витрачає:

— раз на тиждень — 90 дол.;

— раз на квартал — 520 дол.;

— раз на півроку — 1080 дол.;

— раз на рік — 6000 дол.

Необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме денна вартість робочої сили.

Розв’язання:

Отже, розрахунок денної вартості робочої сили країни робиться на підставі даних про вартість благ, які споживає працівник і його сім’я, в періоди часу, які виражені в днях, тобто:

— тиждень — 7 днів;

— квартал — 90 днів;

— півріччя — 182,5 дня;

— рік — 365 днів.

звідси:

Денна вартість робочої сили = 55 / 1 + 90 / 7 + 520 / 90 + 1080 / 182,5 + 6000 / 365 = 55 + 12,86 + 5,78 + 5,92 + 16,44 = 95,97 дол. / день.

Related Posts