Розрахунок чистої рентабельності продажів, валової рентабельності виробництва, рентабельності власного капіталу, валової рентабельності продажів, операційної рентабельності продажів, чистої рентабельності виробництва, рентабельності сукупного капіталу | Stud-Time.ru

Ми маємо такі дані по фінансовій діяльності аналізованого виробничого підприємства:

власний капітал підприємства становить суму 9548,7 дол.;

баланс підприємства на початок звітного року дорівнює 9980,4 дол.;

чистий дохід від реалізації продукції, отриманий підприємством 14530,2 дол.;

собівартість реалізованої продукції дорівнює сумі, розмір якої становить 9260,8 дол.;

валовий прибуток підприємства становить 5400,1 дол.;

прибуток від операційної діяльності дорівнює сумі 3891,8 дол.;

прибуток від звичайної діяльності, відповідно, становить — 4010,5 дол.;

чистий прибуток підприємства, яке випускає продукцію, дорівнює 3146,2 дол.

На підставі отриманих фінансових даних, необхідно визначити такі показники рентабельності:

— чиста рентабельність продажів;

валова рентабельність продажів;

— рентабельність власного капіталу;

— чиста рентабельність виробництва;

— валова рентабельність виробництва;

— рентабельність сукупного капіталу;

— операційна рентабельність продажів.

Розв’язання:

1. Ну що ж, почнемо: спочатку пропоную визначити, чому дорівнює показник рентабельності сукупного капіталу (вона ж рентабельність активів). Для розрахунку цього показника (він має бути виражений у відсотках, хто не знає) ми використовуємо таку формулу:

Рентабельність активів = Чистий прибуток підприємства × 100 / Баланс підприємства на початок періоду

звідси:

Рентабельність активів = 3146,2 × 100 / 9980,4 = 31,5%

2. Йдемо далі, і знаходимо наступний необхідний показник, а саме рентабельність власного капіталу. Для визначення даного фінансового показника призначена формула, яка представлена ​​нижче:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток підприємства × 100 / Власний капітал підприємства

звідси:

Рентабельність власного капіталу = 3146,2 × 100 / 9548,7 = 32,9%

3. Тепер перейдемо до наступного показника, розрахунок якого від нас вимагає наша задача:

Валова рентабельність продажу = Валовий прибуток підприємства × 100 / Чистий дохід від реалізації товарної продукції підприємства

звідси:

Валова рентабельність продажу = 5400,1 × 100 / 14530,2 = 37,2%

4. Операційна рентабельність продажів — це наш наступний крок до вирішення даного завдання, тому давайте перейдемо безпосередньо до розрахунку:

Операційна рентабельність продажів = Прибуток від операційної діяльності × 100 / Чистий дохід від реалізації

звідси:

Операційна рентабельність продажу = 3891,8 × 100 / 14530,2 = 26,8%

5. Тепер нам потрібно не забути про такий показник, що характеризує фінансову діяльність підприємства, як чиста рентабельність продажів. Розраховується він у такий спосіб:

Чиста рентабельність продажу = Чистий прибуток підприємства × 100 / Чистий дохід підприємства від реалізації товарної продукції

звідси:

Чиста рентабельність продажу = 3146,2 × 100 / 14530,2 = 21,6%

6. Ми з вами вже визначили багато показників рентабельності і у нас не розрахованими залишилися тільки два з них. Перший фінансовий показник, який ми ще не визначили — це валова рентабельність виробництва. Так давайте ж заповнимо цю прогалину і розрахуємо його прямо тут і прямо зараз:

Валова рентабельність = Валовий прибуток підприємства × 100 / Собівартість реалізованої продукції

звідси:

Валова рентабельність виробництва = 5400,1 × 100 / 9260,8 = 58,3%

7. Ну і майже все. Залишилося розрахувати лише один показник і все, завдання закінчене! Для наступного розрахунку будемо використовувати таку формулу:

Чиста рентабельність виробництва = Чистий прибуток підприємства × 100 / Собівартість реалізованої продукції

звідси:

Чиста рентабельність виробництва = 3146,2 × 100 / 9260,8 = 34,0%

Related Posts