Роздрібна ціна одиниці продукції, Відпускна ціна та Акцизний збір. Надбавка за якість, а також Розрахунок Торговельної надбавки — Stud-Time.ru

Нам відомо, що собівартість одиниці продукції на підприємстві дорівнює 3800 дол. Зазначено, що рівень рентабельності одиниці продукції, що виготовляється на підприємстві складає 35%. За те, що товарна продукція має дуже високу якість та є приближеною до світових стандартів, на підприємстві введено надбавку у розмірі 14%. Також відомо, що ставка акцизного збору для даного типу товарів встановлена на рівні 27%, а торговельна надбавка склала 13% додатково до відпускної ціни з урахуванням податку на додану вартість, тобто ПДВ.

Необхідно визначити ціну товару на підприємстві.

Розв’язання:

1. Відпускна ціна одиниці товару на підприємстві включає в себе собівартість одиниці продукції (множиться на рівень рентабельності) , акцизний збір, надбавку за якість та визначається так, як показано нижче:

Відпускна ціна товару = Загальна ціна + Акцизний збір + Надбавка за виску якість виробу

звідси:

Загальна ціна = Собівартість продукції × Рівень рентабельності / 100 %

Собівартість 1 продукції = 3800 × 35 / 100 = 1330 дол.

Надбавка за якість = Загальна ціна × Відсоток надбавки за якість / 100%

Надбавка за якість = 1330 × 14 / 100 = 186,2 дол.

Акцизний збір = (Загальна ціна товару + Надбавка за якість ) × Ставка акцизного збору / 100%

Акцизний збір = (1330 + 186,2) × 27 / 100 = 409,37 дол.

2. Отже, відпускна ціна одиниці продукції на даному підприємстві складе:

Відпускна ціна = Загальна ціна товару + Надбавка за якість + Акцизний збір

Відпускна ціна = 1330 + 186,2 + 409,37 = 1925,57 дол.

3. Але в попередньому розрахунку ми визначили відпускну ціну без включення до неї податку на додану вартість. Тому тепер необхідно розрахувати цей показник з урахуванням ПДВ (коли йде НАРАХУВАННЯ ПДВ, то потрібно суму множити на 120%):

Відпускна ціна з ПДВ = Відпускна ціна × ПДВ (тобто 120%)

Відпускна ціна з ПДВ = 1925,57 × 120% = 2310,68

4. Тепер ми перейдемо до розрахунку такого показника як роздрібна ціна, яка завжди включає в такі показники:

— відпускна ціна з ПДВ;

— торговельна надбавка.

Роздрібна ціна товару = Відпускна ціна з ПДВ + Торговельна надбавка

Торговельна надбавка = Відпускна ціна з ПДВ × Відсоток торговельної надбавки / 100%

Торговельна надбавка = 2310,68 × 13% / 100% = 300,39 дол.

отже:

Роздрібна ціна товару = 2310,68 + 300,39 = 2611,07 дол.

Відповідь:

з проведеного розрахунку видно, що роздрібна ціна вироблюваного на нашому підприємстві товару дорівнюватиме 2611,07 дол. за 1 штуку.

Related Posts