Проводимо аналіз рентабельності підприємства і розраховуємо такі показники як рентабельність власного капіталу, рентабельність сукупного капіталу, валова рентабельність продажів, операційна рентабельність продажів, чиста рентабельність | Stud-Time.ru

Є такі дані по завданню, виходячи з яких, необхідно провести повний аналіз рентабельності діяльності виробничого підприємства і розрахувати всі показники рентабельності, які тільки можливо:

Показники діяльності підприємства, тис. дол.

На початок періоду

На кінець періоду

1. Чистий прибуток, який отримало підприємство в процесі своєї діяльності

210

224

2. Прибуток до оподаткування (це прибуток від звичайної діяльності)

164

179

3. Прибуток підприємства від операційної діяльності

140

180

4. Валовий прибуток, який отримало наше аналізоване підприємство

192

210

5. Собівартість продукції підприємства, яка була реалізована трохи раніше

400

415

6. Виручка від реалізації продукції виробничого підприємства

510

528

7. Валюта балансу підприємства

560

536

8. Власний капітал підприємства

363

369

Розв’язання:

1. Ну що ж, приступимо до вирішення даного завдання і для початку давайте розрахуємо такий важливий показник, як рентабельність сукупного капіталу підприємства на початок і кінець звітного періоду. Формула для розрахунку цього показника, в нашому випадку, буде мати наступний вигляд:

Рентабельність сукупного капіталу = Чистий прибуток підприємства × 100% / Валюта балансу

А) відповідно, на початок звітного періоду даний показник дорівнюватиме:

Рентабельність сукупного капіталу = 210 × 100 / 560 = 37,50%

Б) на кінець звітного періоду:

Рентабельність сукупного капіталу = 224 × 100 / 536 = 41,80%

Коефіцієнт збільшення = 41,80 / 37,50 = 1,1147 або 111,47%

Робимо висновок, що рентабельність сукупного капіталу підприємства збільшилася на 11,47% в порівнянні з початком звітного періоду.

2. Далі за планом у нас знаходиться розрахунок розміру рентабельності власного капіталу аналізованого підприємства. Давайте ж, визначимо даний показник саме зараз:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток × 100 / Власний капітал підприємства

А) на початок періоду показник складе:

Рентабельність власного капіталу = 210 × 100 / 363 = 57,85%

Б) на кінець року:

Рентабельність власного капіталу = 224 × 100 / 369 = 60,70%

Коефіцієнт збільшення = 60,70 / 57,85 = 1,0493 або 104,93%

Як бачимо з проведених розрахунків, наш показник рентабельності на кінець звітного періоду збільшився на 4,93%.

3. На цьому етапі нам слід приділити увагу показнику валової рентабельності продажів нашого підприємства, яка розраховується за наступною формулою і виражений у відсотках:

Валова рентабельність продажу = Валовий прибуток × 100 / Виручка від реалізації

А) на початок звітного періоду:

Валова рентабельність продажу = 192 × 100 / 510 = 37,65%

Б) на кінець періоду даний показник дорівнюватиме сумі:

Валова рентабельність продажу = 210 × 100 / 528 = 39,77%

Коефіцієнт збільшення = 39,77 / 37,65 = 1,0563 або 105,63%

Висновок дуже простий: валова рентабельність продажів виробничого підприємства зросла на 5,63% по відношенню до початку звітного року.

4. Ось ми з вами і підібралися до середини нашого завдання і тепер нам потрібно визначити наступний показник, використовуючи формулу, яка показана нижче: Операційна рентабельність продажів = Прибуток підприємства від операційної діяльності × 100 / Виручка від реалізації продукції

А) на початок звітного періоду даний показник дорівнюватиме сумі:

Операційна рентабельність продажу = 140 × 100 / 510 = 27,45%

Б) на кінець звітного періоду:

Операційна рентабельність продажу = 180 × 100 / 528 = 34,09%

Коефіцієнт зростання = 34,09 / 27,45 = 1,2419 або 124,19%

Отже, операційна рентабельність продажів збільшилася на 24,19%, що не може не радувати наших підприємців.

5. Переходимо до визначення наступного і не менш важливого показника рентабельності нашого підприємства, а саме:

Чиста рентабельність продажу = Чистий прибуток × 100 / Виручка від реалізації

А) на початок періоду даний показник дорівнює:

Чиста рентабельність продажу = 210 × 100 / 510 = 41,18%

Б) ну а на кінець періоду, показник, відповідно, складе:

Чиста рентабельність продажу = 224 × 100 / 528 = 42,42%

Коефіцієнт збільшення = 42,42 / 41,18 = 1,0301 або 103,01%

Висновок потрудіться зробити самостійно, тут все зрозуміло.

6. Передостанній показник рентабельності для виробничого підприємства, який нам необхідно визначити, виходячи з умови задачі, це:

Валова рентабельність виробництва = Валовий прибуток × 100 / Собівартість продукції підприємства

А) на початок звітного періоду:

Валова рентабельність виробництва = 192 × 100 / 400 = 48,00%

Б) на кінець звітного періоду:

Валова рентабельність виробництва = 210 × 100 / 415 = 50,60%

Коефіцієнт зростання рентабельності = 50,60 / 48,00 = 1,0542 або 105,42%

Як нам слід зробити висновок? Та дуже просто! Показник валової рентабельності виробництва нашого підприємства на кінець звітного року зріс на 5,42%.

7. Останній показник, який нам необхідно визначити це:

Чиста рентабельність виробництва = Чистий прибуток × 100 / Собівартість продукції підприємства

А) на початок періоду:

Чиста рентабельність виробництва = 210 × 100 / 400 = 52,50%

Б) на кінець періоду даний показник складе:

Чиста рентабельність виробництва = 224 × 100 / 415 = 53,98%

Коефіцієнт збільшення = 53,98 / 52,50 = 1,0282 або 102,82%

З усього, що ми зробили вище, говоримо, що загалом, аналізоване виробниче підприємство почало працювати більш ефективно в кінці звітного періоду, ніж на його початку, тому що всі показники рентабельності зросли.

Related Posts