Проводимо аналіз господарської діяльності підприємства, а також розраховуємо фондовіддачу основних фондів, фондомісткість і продуктивність праці на підприємстві | Stud-Time.ru

Нам відомі такі дані по цій задачі:

Показники діяльності підприємства

План

Факт

1. Обсяг випуску продукції аналізованого нами підприємства, тис. дол.

1450

1780

2. Середньорічна вартість основних фондів, задіяних у виробництві, тис. дол.

720

880

3. Середньоспискова чисельність робітників виробничого цеху підприємства, людин

315

290

Виходячи з наведених даних, треба провести аналіз господарської діяльності підприємства, а також визначити динаміку фондовіддачі, фондомісткості та продуктивності праці підприємства.

Розв’язання:

1. Першим показником, який нам з вами необхідно визначити є фондовіддача виробничого підприємства:

Фондовіддача основних фондів = Обсяг випуску продукції / Середньорічна вартість основних фондів

А) за планом:

Фондовіддача основних фондів коефіцієнт = 1450 / 720 = 2,01;

Б) за фактом (звітний період):

Фондовіддача основних фондів коефіцієнт = 1780 / 880 = 2,02;

А коефіцієнт зростання фондовіддачі на аналізованому виробничому підприємстві відповідно зросте на:

Коефіцієнт зростання фондовіддачі = Фондовіддача основних фондів факт / Фондовіддача основних фондів план

звідси:

Коефіцієнт зростання фондовіддачі = 2,02 / 2,01 = 1,0050 або 100,5%

Ми бачимо, що фондовіддача у звітному році в порівнянні в плановим зросте на 0,5%, швидше за все, більшою мірою, це відбудеться за рахунок впровадження нових або додаткових основних фондів на підприємстві.

2. Тепер давайте розрахуємо зворотний показник фондовіддачі, а саме фондомісткість, використовуючи для її визначення таку формулу:

Фондомісткість = Середньорічна вартість основних фондів / Обсяг випуску продукції

А) за планом:

Фондомісткість план = 720 / 1450 = 0,50;

Б) фактично:

Фондомісткість факт = 880 / 1780 = 0,49;

Знову-таки, як і попередньому випадку, визначаємо коефіцієнт зростання фондомісткості товарної продукції:

Коефіцієнт зростання фондомісткості = Фондомісткість факт / Фондомісткість план

звідси:

Коефіцієнт зростання фондомісткості = 0,49 / 0,50 = 0.980 або 98,0%

З розрахунку видно, що фондомісткість продукції у звітному році знизиться на 2,0%

3. І останнє, що ми повинні розрахувати — це продуктивність праці на даному підприємстві, яка дорівнюватиме:

Продуктивність праці на підприємстві = Обсяг випуску продукції / Середньооблікова чисельність працівників

А) за планом:

Продуктивність праці на підприємстві план = 1450 / 315 = 4,6 тис. дол. / 1 чол.

Б) фактично:

Продуктивність праці на підприємстві факт = 1780 / 290 = 6,1 тис. дол. / 1 чол.

Думаю, ви вже встигли звикнути до розрахунку коефіцієнта зростання. Тепер нам необхідно розрахувати коефіцієнт зростання продуктивності праці на підприємстві:

Коефіцієнт зростання продуктивності праці = Продуктивність праці на підприємстві факт / Продуктивність праці на підприємстві план

звідси:

Коефіцієнт зростання продуктивності праці = 6,1 / 4,6 = 1.326 або 132,6%

Робимо висновок, що продуктивність праці зросте на 32,6%.

Related Posts