Проведення аналізу виконання плану по реалізації товарної продукції, а також аналізу виконання плану по продуктивності праці | Stud-Time.ru

Нам відомі наступні дані по діяльності деякого виробничого підприємства:

Показники діяльності підприємства

План

Факт

1. Обсяг реалізації продукції аналізованого товарного підприємства, тис. дол.

Х1

Х2

2. Виробіток одного робітника виробничого цеху цього товарного підприємства, дол.

Необхідно провести аналіз та розглянути виконання планової програми по реалізації продукції, яку виробляє дане підприємство, а також по продуктивності праці на підприємстві. Ще потрібно розрахувати вплив вихідних чинників на зміну (зменшення або збільшення) обсягу випуску і реалізації продукції (розрахунок потрібно робити, використовуючи метод абсолютних різниць).

Розв’язання:

1. З курсу економічного аналізу ви повинні знати, що факторна модель, яка використовується для проведення аналізу трудових ресурсів (показників), завжди представлена ​​у вигляді такої формули:

Обсяг реалізації продукції = Середньооблікова чисельність робітників × Продуктивність праці на підприємстві

звідси:

Продуктивність праці на підприємстві = Обсяг реалізації продукції / Середньооблікова чисельність робітників.

2. Також слід зауважити, що метод абсолютних різниць — це одна з багатьох моделей, так званого елімінування і, отже, алгоритм визначення буде наступним:

А) тут, в першому випадку, у нас буде йти розрахунок абсолютних відхилень:

Зміна середньооблікової чисельності робочих = Середньооблікова чисельність робітників фактичний показник — Середньооблікова чисельність робітників плановий показник

Зміна продуктивності праці на підприємстві = Продуктивність праці на підприємстві фактичний показник — Продуктивність праці на підприємстві плановий показник

Б) ну а тепер ми переходимо до визначення формул для показників, які впливають на зміну величини нашого результативного показника (окремо по кожному фактору):

Х1 = Зміна обсягу реалізації продукції середньооблікова чисельність робочих = Зміна середньооблікової чисельності робітників × Продуктивність праці на підприємстві плановий показник

Х2 = Зміна обсягу реалізації продукції продуктивність праці на підприємстві = Середньооблікова чисельність робітників фактичний показник × Зміна продуктивності праці на підприємстві

З наведених вище формул ви можете зробити висновок (якщо, звичайно, ви його ще не зробили), що даний розрахунок ґрунтується на послідовній заміні всіх планових показників на їх фактичне значення та відхилення. Це і були всі необхідні формули для даної задачі.

Related Posts