Продуктивність праці, зростання продуктивності праці – розрахунок | Stud-Time.ru

Необхідно визначити зростання продуктивності праці на підприємстві, якщо відомі наступні дані: у базисному періоді трудомісткість одного виробу підприємства становила 138 нормо-хвилин, а коефіцієнт виконання норми був рівний 1,3. Також відомо, що у звітному році трудомісткість одиниці виробу склала 190 нормо-хвилин, ну а коефіцієнт виконання норм став рівний 1,9.

Розв’язання:

1. Спочатку нам необхідно розрахувати такий показник, як фактична трудомісткість на даному підприємстві у базисному та у звітному роках. Для цього ми використаємо таку формулу:

А) базисний рік:

Фактична трудомісткість базисний рік = Трудомісткість одного виробу базисний рік / Коефіцієнт виконання норми базисний рік

Фактична трудомісткість базисний рік = 138 / 1,2 = 115 хвилин

Б) звітний рік:

Фактична трудомісткість звітний рік = Трудомісткість одного виробу звітний рік / Коефіцієнт виконання норми звітний рік

Фактична трудомісткість звітний рік = 184 / 1,9 = 100 хвилин

2. Тепер, маючи результат попередніх розрахунків фактичної трудомісткості, давайте визначимо, наскільки зросла продуктивність праці робітників нашого підприємства:

Продуктивність праці на підприємстві = Фактична трудомісткість базисний рік / Фактична трудомісткість звітний рік

Продуктивність праці на підприємстві = 115 / 100 = 1,15   або 115%

Відповідь:

з проведеного розрахунку можна зробити висновок, що продуктивність праці на підприємстві зросла на 15% (= 115% — 100%) та склала 115%.

Related Posts