Розраховуємо: Підприємницький дохід, Прибуток підприємства, Додаткову вартість, ну і, звичайно, Норму додаткової вартості — Stud-Time.ru

Розраховуємо: Підприємницький дохід, Прибуток підприємства, Додаткову вартість, ну і, звичайно, Норму додаткової вартості

Відомі такі дані по кредиту, який був виданий у звітному році деякому промисловцю:

сума кредиту дорівнює 440 млн. дол.;

— зазначено, що органічна будова капіталу — 6 до 1, тобто 6:1;

ступінь експлуатації, відповідно, дорівнює 190%;

відсоток по кредиту за виданою позикою становить 6%.

На підставі вищенаведених даних, необхідно провести розрахунок суми підприємницького доходу.

 

Розв'язання:

 

1. Ви повинні знати (але, якщо не знаєте, то не страшно), що органічну будову капіталу можна визначити, виходячи з формули, яка приведена трохи нижче, а саме:

Органічна будова капіталу = Основний капітал підприємства / Заробітна плата робітників

 

За умовою нашого завдання, це співвідношення дорівнює 6:1, ну а сума кредиту використана для основного капіталу підприємства. Звідси ми дуже просто можемо розрахувати, чому буде дорівнювати заробітна плата робітників даного виробничого підприємства:

Заробітна плата працівників = Основний капітал підприємства / 6

отже, заробітна плата дорівнюватиме:

Заробітна плата працівників = 440 / 6 = 73,3 тис. дол.

 

2. Ну а, знаючи, чому дорівнює ступінь експлуатації, ми можемо визначити норму додаткової вартості за такою розрахунковою формулою:

Норма додаткової вартості = Додаткова вартість × 100 / Заробітна плата працівників

Дана величина буде дорівнювати 190%.

 

Додаткова вартість = Норма додаткової вартості × Заробітна плата працівників

звідси, отримаємо:

Додаткова вартість = 1,9 × 73,3 = 139,3 тис. дол.

 

3. Отже, з вище проведених розрахунків, ми можемо прийняти прибуток підприємства за 139,3 тис. дол. Але даний промисловець зобов'язаний виплатити за користування кредитом суму в розмірі 26,4 тис. дол. (= Сума кредиту × Відсоток по кредиту = 440 × 0,06).

 

Звідси випливає, що підприємницький дохід буде рівний наступній сумі:

Підприємницький дохід = Прибуток підприємства — Сума, яку треба сплатити за кредитом

звідси випливає, що:

Підприємницький дохід = 139,3 — 26,4 = 112,9 тис. дол.

Написать и опубликовать комментарий