Гранична продуктивність праці, Загальний обсяг виробництва, Загальна кількість трудових ресурсів та Сукупний продукт — Stud-Time.ru

Гранична продуктивність праці, Загальний обсяг виробництва, Загальна кількість трудових ресурсів та Сукупний продукт

З умови нам відомо, що на деяке виробниче підприємство (а це завод автомобільних запчастин) залучаються трудові ресурси — тобто робоча сила, яка прибуває декількома потоками:

перша група працівників:

чисельність працівників дорівнює 32 людини;

обсяг випуску продукції становить 440 автомобільних запчастин.

друга група працівників:

кількість працівників даної групи дорівнює також 32 людини;

— при появі другої групи робітників обсяг виробництва продукції впав і, відповідно, склав рівень в 400 автозапчастин.

третя група працівників:

— ну а ця група новоприбулих складається з такої ж кількості працівників, як перша та друга, тобто з 32 людей;

— але при даній кількості працівників обсяг випуску продукції складає 380 запасних частин для автомобілів.

Потрібно знайти декілька таких важливих показників, як гранична продуктивність праці на заводі, загальний обсяг виробництва продукції, кількість трудових ресурсів, які прибули на дане виробництво автозапчастин, а також сукупний продукт. Крім цього, нам необхідно показати, як розподілиться сукупний продукт, тобто яка його частина перенесеться на працю робітників заводу, а яка — на капітал власника заводу по виробництву автомобільних запасних частин.

 

Розв'язання:

 

1. Отже, для початку нам необхідно зробити висновок про те, що 3-тя група прибулих на завод робітників — це гранична група, так як більше прибуття трудових ресурсів не передбачається. Звідси ми можемо розрахувати граничну продуктивність праці, за допомогою такої формули:

Продуктивність праці = Кількість працівників 3-тя група / Обсяг випуску продукції 3-тя група

тобто, отримаємо:

Гранична продуктивність праці = 380 / 32 = 12 одиниць

 

2. Рухаємося далі і на даному етапі визначаємо величину обсягу виробництва товарної продукції всіма працівниками заводу з виготовлення запчастин. Цей обсяг випуску буде належати праці:

Обсяг виробництва продукції = Загальна чисельність працівників × Продуктивність праці

де чисельність працівників визначається таким чином:

Загальна чисельність працівників = Кількість трудових ресурсів = Кількість робочих 1-ша група + Кількість робочих 2-га група + Кількість робочих 3-тя група = 32 + 32 + 32 = 96 осіб

звідси основна сума складе:

Обсяг виробництва продукції = 96 × 12 = 1152 автозапчастин

 

3. Ну а тепер нам необхідно розрахувати сукупний продукт, який був вироблений всією чисельністю працівників заводу при використанні власного капіталу. А ось і сам розрахунок:

Сукупний продукт = Обсяг виробництва продукції 1-ша група + Обсяг виробництва продукції 2-га група + Обсяг виробництва продукції 3-тя група

отже, маємо:

Сукупний продукт = 440 + 400 + 380 = 1220 автозапчастин

 

4. А, в свою чергу, різниця між такими показниками, як сукупний продукт, а також загальний обсяг виробництва товарної продукції (в нашому випадку автозапчастин), складе кількість продукції, яка переноситься на капітал, і, відповідно, буде дорівнювати сумі, розмір якої 68 автомобільних запасних частин (= 1220 — 1152).

Написать и опубликовать комментарий