Визначимо Додаткову вартість реалізації продукції, якщо відомий Обсяг випуску продукції та Собівартість одиниці продукції — Stud-Time.ru

Визначимо Додаткову вартість реалізації продукції, якщо відомий Обсяг випуску продукції та Собівартість одиниці продукції

Є деякий швейний цех, який спеціалізується на шитті безрукавок. Відомо, що щорічно даний цех виготовляє 86 000 даних безрукавок. Собівартість одиниці продукції (тобто однієї безрукавки) складає 12 дол. Також зазначено, що на швейному цеху недавно була проведена модернізація, в результаті якої керівництву вдалося знизити собівартість одиниці продукції до 7 доларів. Після проведення модернізації обсяг випуску продукції залишився на колишньому рівні.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме додаткова вартість, яку отримає даний швейний цех після проведення модернізації процесу виробництва.

 

Розв'язання:

 

Отже, слід сказати, що вартість однієї виробленої безрукавки — це грошове вираження суспільної вартості, і становить цей грошовий вираз 12 дол.

 

1. Як нам відомо, додаткова вартість на підприємстві (в нашому випадку швейний цех) — це різниця між суспільною вартістю товару і його індивідуальною вартістю. Таким чином, ми з вами вже можемо розрахувати суму додаткової вартості від реалізації однієї виробленої безрукавки, яка буде дорівнювати такій нижченаведеній сумі:

Додаткова вартість реалізація 1 продукції = Суспільна вартість товару — Індивідуальна вартість

або, в такому вигляді:

Додаткова вартість реалізація 1 продукції = Собівартість одиниці продукції до модернізації — Собівартість одиниці продукції після модернізації

звідси, маємо:

Додаткова вартість реалізація 1 продукції = 12 — 7 = 5 дол.

 

2. Ну а, відповідно, додаткова вартість від реалізації всієї товарної продукції, може бути розрахована так, як показано трохи нижче. Давайте ж визначимо цей показник:

Додаткова вартість реалізація всієї продукції = Додаткова вартість реалізація 1 продукції × Обсяг виробництва продукції за 1 рік

отже, сума складе наступну цифру:

Додаткова вартість реалізація всієї продукції = 5 × 86 000 = 430 тис. дол.

Написать и опубликовать комментарий