Основні фонди підприємства — Вартість основних засобів, а також Коефіцієнт вибуття та Коефіцієнт оновлення основних засобів :) — Stud-Time.ru

Деяке виробниче підприємство країни надало дані по своїм основним фондам, виходячи з яких, потрібно розрахувати середньорічну вартість основних засобів, вартість основних засобів на кінець року, а також коефіцієнт вибуття та коефіцієнт оновлення основних фондів цього підприємства:

1. основні фонди підприємства (первісна вартість основних засобів) на початок звітного року дорівнювали величині, розмір якої, становить суму в 6380 тис. дол.;

2. введення основних засобів на виробничому підприємстві:

— 01.04.12 –   90 тис. дол.

— 01.09.12 – 340 тис. дол.

3. вибуття основних засобів з даного підприємства:

— 01.03.12 –   18 тис. дол.

— 01.08.12 – 102 тис. дол.

Розв’язання:

1. До того, як переходити до розрахунків необхідних коефіцієнтів, нам потрібно визначити, чому дорівнює середньорічна вартість основних засобів даного підприємства:

Ф середньорічна = Ф первісна + Ф введення × (t 1 / 12) — Ф вибуття × ((12 — t 2)) / 12, де:

Ф середньорічна — середньорічна вартість основних фондів, тис. дол.;

Ф первісна — первісна вартість основних засобів виробничого підприємства на початок періоду, тис. дол.;

Ф введення — вартість основних фондів підприємства, які були введені в експлуатацію протягом року (введення основних засобів), тис. дол.;

Ф вибуття — вартість основних засобів підприємства, які протягом року були виведені з експлуатації, тис. дол.;

t 1 — кількість місяців, протягом яких використовувалися основні виробничі фонди підприємства (поточний рік), місяців;

t 2 — кількість місяців, протягом яких основні засоби підприємства не використовувалися (поточний рік), місяців.

або:

Середньорічна вартість основних фондів = 6380 + (90 × 9 / 12 + 340 × 4 / 12) — (18 × 10 / 12 + 102 × 5 / 12) == 6380,0 + (67,5 + 113,3) — (15,0 + 42,5) = 6503,3 тис. дол.

2. Тепер нам ще слід було б розрахувати вартість основних засобів підприємства на кінець звітного періоду. І робиться це за допомогою використання такої розрахункової формули:

Вартість основних фондів = Первісна вартість основних засобів + (Введення основних засобів на 1 квітня + Введення основних фондів на 1 вересня) — (Вибуття основних засобів на 1 березня + Вибуття основних фондів на 1 серпня)

рахуємо та отримуємо:

Вартість основних засобів = 6380 + (90 + 340) — (18 + 102) = 6690 тис. дол.

3. Рухаємося далі і тепер, маючи в наявності розраховані показники, ми можемо переходити до визначення коефіцієнта оновлення основних фондів на даному підприємстві:

Коефіцієнт оновлення основних фондів = (Введення основних засобів на 1 квітня + Введення основних фондів на 1 вересня) / Вартість основних фондів

звідси, ми отримуємо наступну величину:

Коефіцієнт оновлення основних засобів = (90 + 340) / 6690 = 430 / 6690 = 0,06 або 6%

4. Ура! Фініш завдання і останній розрахунок — коефіцієнт вибуття основних засобів підприємства:

Коефіцієнт вибуття основних засобів = (Вибуття основних засобів на 1 березня + Вибуття основних фондів на 1 серпня) / Основні фонди підприємства

друзі, не лінуємося, а розраховуємо:

Коефіцієнт вибуття основних фондів = (18 + 102) / 6380 = 120 / 6380 = 0,019 або 1,9%

Related Posts