Обчислюємо Відпускну ціну продукції з ПДВ, Собівартість продукції, Податок на додану вартість (ПДВ) та Вартість матеріальних затрат :) — Stud-Time.ru

Нам відомо, що калькулювання собівартості одиниці продукції на підприємстві наступне:

вартість основних та допоміжних матеріалів на підприємстві – 130,8 дол.;

— сума придбаних у постачальника напівфабрикатів рівна 94,6 тис. дол.;

вартість палива та енергії для виробництва – 63,4 тис. дол.;

— заробітна плата основних працівників виробництва – 34,7 тис. дол.;

— заробітна плата допоміжних працівників виробничих цехів рівна 3,6 тис. дол.;

— відрахування із заробітної плати на соціальне страхування складають 3,0 тис. дол.;

— затрати на утримання обладнання підприємства становлять 61,1 тис. дол.;

— витрати, пов’язані з цехами товарного підприємства – 27,6 тис. дол.;

— витрати, пов’язані з загальновиробничими потребами становлять 35,9 тис. дол.;

— інші витрати виробництва на цьому підприємстві складають 0,7 тис. дол.;

— загальна виробнича собівартість на підприємстві рівна … ?;

— невиробничі витрати становлять 6,9 тис. дол.;

— загальна собівартість — … ?

Також відомо, що рівень рентабельності в майбутньому році дорівнюватиме 16%.

Треба розрахувати вільну відпускну ціну продукції з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), а також суму ПДВ, яку постачальник має сплатити до бюджету.

Розв’язання:

Ми маємо знати, що відпускна ціна складається з собівартості товарної продукції підприємства.

1. Перше, що ми зробимо, так це розрахуємо вартість матеріальних витрат, які входять до собівартості товарної продукції, а також загальну собівартість на нашому підприємстві (як Ви можете бачити з умови, в нас відсутні дані по загальній собівартості):

Вартість матеріальних затрат = Вартість основних та допоміжних матеріалів + Вартість напівфабрикатів + Вартість палива та енергії на виробництво

Вартість матеріальних затрат = 130,8+ 94,6 + 63,4 = 288,8 тис. дол.

Слід зазначити, що в цьому розрахунку до витрат матеріальних ресурсів не включається ПДВ, який сплатив постачальник цих ресурсів. Відповідно ми не можемо включити цей податок до витрат виробництва підприємства.

Загальна собівартість = Вартість матеріальних затрат + Заробітна плата основних працівників виробництва + Заробітна плата допоміжних працівників виробництва + Відрахування із заробітної плати на соціальне страхування + Затрати на утримання обладнання + Витрати цехів + Загальновиробничі витрати + Інші витрати виробництва + Невиробничі витрати

Загальна собівартість = 288,8+ 34,7 + 3,6 + 3,0 + 61,1 + 27,6 + 35,9 + 0,7 + 6,9 = 462,3 тис. дол.

2. З умови задачі нам відомо, що запланований рівень рентабельності підприємства зросте на 16%, тобто складе 116% або 1,16 (коефіцієнт потрібний для наступного розрахунку). Звідси ми можемо розрахувати вільну відпускну ціну на підприємстві:

Вільна відпускна ціна = Загальна собівартість × Рівень рентабельності підприємства

Вільна відпускна ціна = 462,3 × 1,16 = 536,27 тис. дол.

3. Як відомо, на сьогодні в Україні діє ставка податку на додану вартість у розмірі 20%, тому сума даного податку в нашій задачі на аналізованому підприємстві складе:

Податок на додану вартість (ПДВ)= Вільна відпускна ціна × 20% / 100%

або:

Податок на додану вартість (ПДВ)= Вільна відпускна ціна × 0,2

Сума ПДВ = 536,27 × 20 / 100 = 536,27 × 0,2 = 107,25 тис. дол.

4. Тепер ми можемо розрахувати, скільки становитиме відпускна ціна товарної продукції разом з ПДВ наступним чином:

Відпускна ціна з ПДВ = Вільна відпускна ціна + Сума ПДВ

Відпускна ціна з ПДВ = 536,27 + 107,25 = 643,52 тис. дол.

5. Сума податку на додану вартість, яку має сплатити до бюджету постачальник буде рівна різниці між сумами ПДВ, отриманого від покупця товарної продукції та ПДВ, який був сплачений постачальником ресурсів, тобто:

Сума ПДВ має сплатити постачальник = Вартість матеріальних затрат × 20% / 100%

Сума ПДВ має сплатити постачальник = Вартість матеріальних затрат × 0,2

Сума ПДВ має сплатити постачальник = 288,8 × 0,2 = 57,76 тис. дол.

6. Ну і тепер давайте визначимо, яку суму ПДВ має сплатити до державного бюджету виробник товарної продукції. Ця сума буде наступною:

Сума ПДВ має сплатити виробник= Загальна сума ПДВ – Сума ПДВ має сплатити постачальник

Сума ПДВ має сплатити виробник = 107,25 – 57,76 = 49,49 тис. дол.

Відповідь:

отже, вільна відпускна ціна товарної продукції з урахуванням податку на додану вартість складе 536,27 тис. дол., а сума ПДВ, яку постачальник матеріальних ресурсів має сплатити до бюджету дорівнює 57,76 тис. дол.

Related Posts