Валовий національний продукт, Чистий національний доход, Валовий прибуток, Валові інвестиції, Особисті заощадження — Stud-Time.ru

Валовий національний продукт, Чистий національний доход, Валовий прибуток, Валові інвестиції, Особисті заощадження

Необхідно визначити, чому дорівнюватимуть такі показники: валовий національний продукт (ВНП), чистий національний продукт (ЧНП), чистий національний доход (ЧНД), валовий прибуток даної країни, валові інвестиції, особисті наявні доходи, а також особисті заощадження, виходячи з даних, які наведені трохи нижче (ось всі показники, що характеризують розвиток національної економіки):

особисті споживчі витрати в країні рівні 4120 млрд. дол.;

трансфертні платежі дорівнюють сумі в 770 млрд. дол.;

державні витрати, які припадають на придбання товарів та послуг — 1004 млрд. дол.;

чисті інвестиції дорівнюють 802 млрд. дол.;

чистий експорт товарів і послуг держави становить суму в 101 млрд. дол.;

експорт країни — 699 млрд. дол.;

імпорт країни — 800 млрд. дол.;

особисті доходи дорівнюють 4830 млрд. дол.;

заробітна плата, яку потрібно виплатити найманим працівникам — 3000 млрд. дол.;

сума премії працівникам складає 315 млрд. дол.;

внески на соціальне страхування становлять 70 млрд. дол.;

внески в приватні фонди рівні 371 млрд. дол.;

некорпоративний прибуток складає суму в 332 млрд. дол.;

рентний дохід становить 25 млрд. дол.;

доходи корпорацій склали розмір в 320 млрд. дол.;

податок на прибуток корпорацій, відповідно, склав 160 млрд. дол.;

дивіденди (тобто розподілений прибуток корпорацій) склали 122 млрд. дол.;

нерозподілений прибуток корпорацій дорівнює сумі в 92 млрд. дол.;

чистий відсоток дорівнює 398 млрд. дол.;

амортизаційні відрахування склали 485 млрд. дол.;

непрямі податки склали 400 млрд. дол.;

— ну а індивідуальні податки, відповідно, були рівні 591 млрд. дол.

 

Розв'язання:

 

1. Перш за все, мені необхідно вам сказати, що по тим даним, які нам відомі з умови задачі, ми можемо розрахувати суму валового національного продукту (тобто ВНП) двома методами:

А) ВНП по витратах:

Валовий національний продукт витрати = Особисті споживчі витрати + Державні витрати на товари та послуги + Чисті інвестиції + Чистий експорт товарів і послуг + Амортизація

звідси, отримаэмо:

Валовий національний продукт витрати = 4120 + 1004 + 802 + 101 + 485 = 5911 млрд. дол.

 

Б) ВНП за доходами:

Валовий національний продукт доходи = Особисті доходи + Доходи корпорацій + Амортизація + Непрямі податки — Дивіденди

отже:

Валовий національний продукт доходи = 4830 + 320 + 485 + 398 — 122 = 5911 млрд. дол.

 

2. В свою чергу, сума чистого національного продукту (тобто ЧНП) буде менше від суми розрахованого внутрішнього національного продукту на величину амортизаційних відрахувань:

Чистий національний продукт = Валовий національний продукт — Амортизація

звідси випливає:

Чистий національний продукт = 5911 — 485 = 5426 млрд. дол.

 

3. Рухаємося далі, і тепер нам належить визначити суму чистого національного доходу за формулою, яка представлена трохи нижче:

Чистий національний доход = Чистий національний продукт — Непрямі податки

або так:

Чистий національний доход = Особисті доходи + Доходи корпорацій — Дивіденди

звідси, сума складе:

Чистий національний доход = 5426 — 398 = 4830 + 320 — 122 = 5028 млрд. дол.

 

4. Як відомо, валовий прибуток корпорацій — це складова частина національного доходу, яка може бути розрахована наступним чином:

Валовий прибуток = Дивіденди + Нерозподілений прибуток + Податок на прибуток

Валовий прибуток = 122 + 92 + 160 = 374 млрд. дол.

 

5. На даному етапі переходимо до розрахунку особистих доходів, сума яких може бути розрахована за допомогою підсумовування всіх доходів населення, а також підприємств:

Особисті доходи = Заробітна плата найманих працівників + Трансфертні платежі + Премії працівникам + Некорпоративних прибуток + Рентний дохід + Чистий відсоток + Дивіденди

отже, матимемо таку цифру:

Особисті доходи = 3000 + 770 + 315 + 332 + 25 + 398 + 122 = 4962 млрд. дол.

 

6. Ну а особисті наявні доходи ми можемо розрахувати як різницю між такими показниками, як сума особистих доходів і сума особистих податкових і неподаткових платежів. Ось і розрахунок:

Особисті наявні доходи = Особисті доходи — Індивідуальні податки

Особисті наявні доходи = 4962 — 591 = 4371 млрд. дол.

 

7. Особисті заощадження — останній показник, розрахунок якого вимагає від нас завдання:

Особисті заощадження = Особисті розташовувані доходи — Особисті споживчі витрати

відповідно:

Особисті заощадження = 4371 — 4120 = 251 млрд. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best