Давайте визначимо Сальдо рахунку поточних операцій, а також проведемо розрахунок Державних витрат деякої країни — Stud-Time.ru

Давайте визначимо Сальдо рахунку поточних операцій, а також проведемо розрахунок Державних витрат деякої країни

Зазначено, що в деякій малій відкритій економіці певної країни функція інвестицій та функція чистого експорту описані двома нижченаведеними рівняннями:

1. I = 94 — 6r, де:

I — інвестиції цієї країни;

r — це реальна ставка відсотка;

2. NX = 48 — 0,2Y, де:

NX — чистий експорт держави;

Y — національний доход країни.

Також відомо, що:

споживчі витрати дорівнюють сумі в розмірі 232 млрд. дол.;

реальна ставка відсотка становить 6%;

— ну а національні заощадження рівні 64 млрд. дол.

Виходячи з вищевказаних даних, необхідно розрахувати наступні два показника:

сальдо рахунку поточних операцій;

— а також державні витрати.

 

Розв'язання:

 

1. Основна формула, яка характеризує національні рахунки певної країни, виглядає так:

Національний дохід = Витрати на споживання + Витрати на інвестиції + Державні витрати + Чистий експорт

звідси, маємо:

Чистий експорт = Експорт країни — Імпорт країни

 

Або розрахунок можна проводити за аналогічною формулою, але у вигляді умовних позначень:

Y = C + I + G + NX, де:

Y — національний доход країни, який також може бути визначений, як сукупний випуск товарної продукції в країні, млрд. дол.;

C — внутрішні витрати країни, пов'язані зі споживанням, млрд. дол.;

I — внутрішні витрати країни, пов'язані з інвестуванням, млрд. дол.;

G — розмір державних витрат, млрд. дол.;

NX — це чистий експорт, який ми можемо розрахувати як різницю між експортом та імпортом товарів і послуг. Розмір чистого експорту являє собою сальдо рахунка поточних операцій, млрд. дол.

 

2. Тепер нам необхідно визначити формулу, яка зможе послужити нам для наступного нашого розрахунку такого показника, як національний доход. Давайте приступимо до цієї справи:

Національні заощадження = Національний дохід — Витрати на споживання — Державні витрати

або, таким чином:

Sn = Y — C — G, де:

Sn — величина національних заощаджень країни.

 

Ну а тепер давайте, виходячи з вищенаведеної формули, виведемо нову, тобто:

Національний дохід = Національні заощадження + Витрати споживання + Державні витрати

або так:

Y = Sn + C + G

 

3. Виходячи з усього, що було сказано вище нам необхідно записати нову рівність:

Sn + C + G = C + I + G + NX

а зараз давайте спростимо її та приведемо до такого виду:

Sn = I + NX

 

4. Далі, коли ми вже знаємо, як виглядає рівняння інвестицій, а також рівняння чистого експорту, ми можемо записати наше останнє рівняння, яке буде представлено в такому вигляді:

Sn = 94 — 6r + 48 — 0,2Y

 

5. З умови задачі нам відомо, що Sn (національні заощадження) дорівнюють 64 млрд. дол., в той час, як r (реальна ставка відсотка) = 0,06. Ну що ж, тепер нам залишається тільки вирішити отримане рівняння і знайти величину національного доходу країни:

64 = 94 — 6 × 0,06 + 48 — 0,2Y

0,2Y = 94 — 6 × 0,06 + 48 — 64

0,2Y = 94 — 0,36 + 48 — 64

0,2Y = 77,64

Y = 77,64 / 0,2

Y = Національний дохід = 388,2 млрд. дол.

 

6. На цьому етапі, коли нам вже відома величина національного доходу держави, ми з вами переходимо до розрахунку величини сальдо рахунку поточних операцій:

NX = Сальдо рахунку поточних операцій = 48 — 0,2 × 388,2 = 48 — 77,64 = -29,64 млрд. дол

Друзі, як ви можете спостерігати, ми отримали від'ємне значення, а це означає, що імпорт перевищує експорт товарів та послуг аналізованої країни.

 

7. І останній показник, розрахунок якого від нас вимагає умова нашого завдання — це величина державних витрат, яку ми будемо визначати поступово, крок за кроком, вирішуючи рівняння:

Y = C + I + G + NX

G = Y — C — I — NX

G = Y — C — 94 + 6r — 48 + 0,2Y

G = 1,2Y — C — 94 + 6r — 48

G = Державні витрати = 1,2 × 388,2 — 232 — 94 + 6 × 0,06 — 48 = 92,2 млрд. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best