Кількість грошей або, як цей показник ще може бути названий, Кількість грошей в обігу певної країни, яка аналізується — Stud-Time.ru

Кількість грошей або, як цей показник ще може бути названий, Кількість грошей в обігу певної країни, яка аналізується

Виходячи з наведених нижче даних, потрібно розрахувати необхідну кількість грошей в економіці:

номінальний ВВП даної країни становить 820 млрд. дол.;

швидкість обігу грошей дорівнює 5 оборотам;

грошовий мультиплікатор дорівнює 0,4.

 

Розв'язання:

 

1. Отже, друзі, взагалі формула для розрахунку необхідної кількості грошей в аналізованій країні повинна бути представлена ​​в наступному розрахунковому вигляді:

Кількість грошей = Товарні ціни / Середнє число оборотів однойменних грошових одиниць

або так:

Кількість грошей = Номінальний ВВП / Швидкість обігу грошей

Як ви можете бачити з вищенаведеної формули, швидкість обігу грошей в державі може бути розрахована при використанні числа оборотів грошової одиниці, оскільки одні й ті ж кошти весь час (певний період) обслуговують продаж товарів, а також надання різного роду послуг.

 

2. З вищесказаного випливає, що закон, який визначає кількість грошей в обігу певної країни прийме такий нижченаведений вигляд:

Кількість грошей в обігу = (Сума цін товарів та послуг — Сума цін товарів та послуг, проданих в кредит + Сума платежів по боргових зобов'язаннях — Сума платежів, які взаємно погашаються) / Середнє число оборотів грошей

 

3. Ну а тепер давайте визначимо кількість грошових коштів в обігу країни за допомогою використання першої формули, яку я вам показував трохи вище:

Кількість грошей в обігу = Номінальний ВВП / Швидкість обігу грошей

звідси, сума складе:

Кількість грошей в обігу = 820 / 5 = 164 млрд. дол.

 

4. А зараз я хочу вам показати ще одну формулу, по якій ми можемо визначити запитуваний показник, але вже з використанням грошового мультиплікатора:

Кількість грошей = Номінальний ВВП × Грошовий мультиплікатор / Швидкість обігу грошей

звідси, розрахунок прийме такий вигляд:

Кількість грошей = 820 × 0,4 / 5 = 65,6 млрд. дол.

2 комментария
  1. Цікава задача, рішення дуже раціональне та грамотне. Номінальний ВВП визначити для мене досить складно. Але тепер я більш-менш розумію суть своїх помилок, завдяки цьому розв'язанню. Дякую Вам ще й за альтернативне рішення.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best