Чисельність трудових ресурсів регіону, Приріст трудових ресурсів — Природний приріст, Механічний приріст та Загальний приріст — Stud-Time.ru

Чисельність трудових ресурсів регіону, Приріст трудових ресурсів — Природний приріст, Механічний приріст та Загальний приріст

Відомо, що чисельність працездатного населення деякого регіону країни на початок звітного періоду становила 3,2 млн. осіб. Кількість пенсіонерів та підлітків до 16 років, які зайняті на роботах у даному регіоні, складає 41 тис. чоловік.

Також ще зазначено, що протягом даного звітного періоду чисельність працездатного населення дещо змінилася за рахунок впливу таких умов:

— 508 тис. осіб перейшли в вік, який визначається, як працездатний;

— 52 тис. осіб приїхали для роботи з сусідніх регіонів;

— 49 тис. осіб пенсійного віку було залучено на роботу в регіоні;

— 2,4 тис. осіб перейшли в пенсійний вік, а також отримали інвалідність;

— 6,5 тис. осіб пенсійного віку перестали працювати;

— 86 тис. осіб працездатного віку виїхали в інші регіони на роботу.

Виходячи з даних, які наведені трохи вище, необхідно визначити, чому дорівнюватиме чисельність трудових ресурсів в регіоні на початок і на кінець звітного періоду, а також розрахувати природний, механічний та загальний приріст трудових ресурсів аналізованого регіону.

 

Розв'язання:


1. Ну що ж, спочатку давайте визначимо, чому дорівнюватиме загальна чисельність трудових ресурсів даного регіону на початок звітного періоду за допомогою використання такої формули:

Загальна чисельність трудових ресурсів на початок періоду = Чисельність працездатного населення регіону на початок періоду + Кількість працюючих пенсіонерів та підлітків до 16 років

звідси, маємо:

Загальна чисельність трудових ресурсів на початок періоду = 3200 + 41 = 3241 тис. осіб

 

2. На цьому кроці нам потрібно розрахувати загальну чисельність трудових ресурсів даного регіону на кінець звітного періоду. Розрахунок будемо робити наступним чином:

Загальна чисельність трудових ресурсів на кінець періоду = Загальна чисельність трудових ресурсів на початок періоду ± Приріст (Вибуття) працюючих з певних причин

тепер для нашої задачі:

Загальна чисельність трудових ресурсів = 3241 + 508 + 52 + 49 — 2,4 — 6,5 — 86 = 3755,1 тис. осіб

 

3. Ну а загальний приріст чисельності трудових ресурсів в даному регіоні ми дуже просто можемо визначити за допомогою використання двох методів:

А) 1 метод:

Загальний приріст чисельності трудових ресурсів = Загальна чисельність трудових ресурсів на кінець періоду — Загальна чисельність трудових ресурсів на початок періоду

Загальний приріст чисельності трудових ресурсів = 3755,1 — 3241 = +514,1 тис. осіб

 

Б) 2 метод:

Загальний приріст трудових ресурсів = Сума приросту (вибуття) працюючих чисельності

Загальний приріст чисельності = 508 + 52 + 49 — 2,4 — 6,5 — 86 = +514,1 тис. осіб

 

4. Слід зауважити, що при визначенні природного приросту трудових ресурсів нам необхідно враховувати приріст (вибуття) чисельності тільки з тих причин, що перераховані трохи нижче:

— вступ молодих людей у ​​працездатний вік (в умові +508 тис. осіб);

— перехід літніх людей в пенсійний вік (в умові -2,4 тис. осіб);

— закінчення роботи (трудової діяльності) пенсіонерами (в умові -6,5 тис. осіб).

отже, виходячи з цих даних ми отримаємо:

Природний приріст трудових ресурсів = 508 — 2,4 — 6,5 = +499,1 тис. осіб

 

5. Ну а при визначенні так званого механічного приросту трудових ресурсів регіону, нам необхідно брати до уваги тільки приріст (вибуття) чисельності по нижчеперелічених причинам:

— процеси, пов'язані з міграцією робочої сили (в умові +52, -86 тис. чоловік);

— залучення до трудової діяльності тих, хто вже досяг пенсійного віку (в умові +49 тис. осіб).

звідси, наш розрахунок матиме такий вигляд:

Механічний приріст трудових ресурсів = 52 — 86 + 49 = +15 тис. осіб

 

6. Останній показник, який нам необхідно визначити в цій задачі, це загальний приріст трудових ресурсів, який розраховується як сума природного та механічного приросту трудових ресурсів:

Загальний приріст трудових ресурсів = 499,1 + 15 = +514,1 тис. осіб

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best