Коефіцієнт екстенсивного і Коефіцієнт інтенсивного використання. Коефіцієнт змінності та Коефіцієнт інтегрального завантаження — Stud-Time.ru

В складальному цеху деякого меблевого підприємства встановлено 120 верстатів для складання корпусних меблів. Цех працює в двозмінному режимі, ну а тривалість робочого часу дорівнює 8 годин. Також зазначено, що обсяг випуску продукції за звітний рік склав 340 одиниць меблів. Відомо, що виробнича потужність цеху по збірці корпусних меблів рівна 400 меблевих виробів. Кількість робочих днів в році, що аналізується, становить 285 днів. Додатково відомі такі дані по складальним верстатам даного виробничого підприємства:

— 1-а робоча зміна — працюють всі складальні верстати підприємства;

— 2-а робоча зміна — працюють 50% від усієї кількості верстатів підприємства;

час фактичної роботи складального верстата підприємства рівний 4340 годин на рік.

Потрібно розрахувати такі коефіцієнти, як:

— коефіцієнт змінності роботи устаткування;

коефіцієнт інтенсивного використання обладнання;

— коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування цеху.

Розв’язання:

1. Спочатку давайте визначимося з тим, яким же чином ми можемо розрахувати коефіцієнт змінності роботи устаткування, ну а визначається він як відношення загальної кількості змін, які відпрацювало дане обладнання, до загальної кількості обладнання, яке працювало на аналізованому підприємстві в найбільшу зміну, тобто:

К змінності = (n 1 + n 2 + n 3) / n, де:

К змінності — коефіцієнт змінності роботи устаткування підприємства;

n 1, n 2, n 3 — кількість обладнання, яке працює, відповідно, в три зміни, а саме в 1-шу, 2-гу та 3-тю, штук;

n — кількість обладнання, яке працює в найбільшу зміну, штук.

або:

Коефіцієнт змінності = (Загальна кількість верстатів робота в 1 зміну + 50% від кількості верстатів робота в 2 зміну) / Загальна кількість верстатів найбільша зміна

отже, показник дорівнюватиме величині:

Коефіцієнт змінності = (120 + 60) / 120 = 180 / 120 = 1,5

2. Ну а ми, друзі, рухаємося далі і переходимо до наступного коефіцієнту, яким є коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, і він розраховується співвідношенням фактичного часу роботи обладнання до часу роботи за планом:

К екстенсивного використання = t фактичний / t плановий, де:

К екстенсивного використання — коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (верстатів), яке є на підприємстві;

t фактичний— фактичний час роботи обладнання, годин;

t плановий — плановий час роботи обладнання, годин.

або таким чином:

Коефіцієнт екстенсивного завантаження = Фактичний час роботи верстата / (Кількість робочих днів на рік × 2 зміни роботи верстата × Тривалість робочого часу)

звідси, сума буде дорівнювати:

Коефіцієнт екстенсивного використання = 4340 / (285 × 2 × 8.0) = 4340 / 4560 = 0,95

3. На черзі коефіцієнт інтенсивного використання обладнання, який показує, як використовується обладнання підприємства за виробничою потужністю. Знаходиться даний коефіцієнт як відношення фактичного обсягу випуску товарної продукції до виробничої потужності обладнання складального цеху, тобто:

К інтенсивного використання = В Ф / М Н, де:

К інтенсивного використання — коефіцієнт інтенсивного використання обладнання аналізованого підприємства;

В Ф — фактичний обсяг випуску продукції, тис. дол.;

М Н — виробнича потужність цеху меблевого підприємства, штук.

або:

Коефіцієнт інтенсивного завантаження = Обсяг випуску продукції / Виробнича потужність цеху

друзі, беремо калькулятори та рахуємо:

Коефіцієнт інтенсивного завантаження = 340 / 400 = 0,85

4. Ось ми і підібралися до нашого останнього показника, яким є коефіцієнт інтегрального використання устаткування. Цей корисний коефіцієнт характеризує використання виробничого обладнання відразу і за часом і за потужністю, тобто:

К інтегрального навантаження = К екстенсивного використання × К інтенсивного використання

або так:

Коефіцієнт інтегрального завантаження = Коефіцієнт екстенсивного використання × Коефіцієнт інтенсивного використання

відповідно, величина складе:

Коефіцієнт інтегрального завантаження = 0,95 × 0,85 = 0,81

Related Posts