Визначаємо Точку беззбитковості для виробничого підприємства — натуральні та грошові одиниці. Запас міцності на підприємстві — Stud-Time.ru

Визначаємо Точку беззбитковості для виробничого підприємства — натуральні та грошові одиниці. Запас міцності на підприємстві

Аналізоване виробниче підприємство виготовляє один вид товарної продукції. Зазначено, що ціна одиниці продукції становить 85 дол., змінні витрати підприємства на виготовлення даної одиниці продукції дорівнюють 35 дол., а постійні витрати підприємства становлять 2600 дол.

Необхідно розрахувати точку беззбитковості в натуральному та грошовому вираженнях, а також визначити, такий показник, як запас міцності на даному виробничому підприємстві, якщо воно планує, що обсяг реалізації продукції (у грошовому вираженні) в майбутньому складе 2000 дол.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку давайте визначимо точку беззбитковості, яка буде виражена в натуральних одиницях, тобто в штуках. Робиться це таким чином:

Точка беззбитковості натуральні одиниці = Постійні витрати підприємства / (Ціна одиниці продукції — Змінні витрати підприємства)

Точка беззбитковості натуральні одиниці = 2600 / (85 — 35) = 2600 / 50 = 52 штуки

 

2. Далі нам необхідно розрахувати коефіцієнт маржинального доходу, тому що він стане в нагоді нам при розрахунку точки беззбитковості на підприємстві в грошовому вираженні:

Коефіцієнт маржинального доходу = (Ціна одиниці продукції — Змінні витрати підприємства) / Ціна одиниці продукції

звідси, отримуємо:

Коефіцієнт маржинального доходу = (85 — 35) / 85 = 50 / 85 = 0,59

 

3. Ну а тепер можна розрахувати і точку беззбитковості в грошовому вираженні, тобто:

Точка беззбитковості грошові одиниці = Постійні витрати підприємства × Коефіцієнт маржинального доходу

відповідно, сума складе:

Точка беззбитковості грошові одиниці = 2600 × 0,59 = 1534 дол.

 

4. За умови, що обсяг реалізації складе 2000 дол., запас міцності підприємства дорівнюватиме:

Запас міцності підприємства грошові одиниці = Запланований обсяг реалізації продукції — Точка беззбитковості грошовий вираз

Запас міцності підприємства натуральні одиниці = (Запланований обсяг реалізації продукції — Точка беззбитковості грошовий вираз) / Ціна одиниці продукції

звідси, маємо:

Запас міцності підприємства грошові одиниці = 2000 — 1534 = 466 дол.

Запас міцності підприємства натуральні одиниці = (2000 — 1534) / 85 = 466 / 85 = 5 штук

 

Висновок:

з проведених розрахунків можна зробити висновок:

1. точка беззбитковості склала 52 штуки продукції (або 1534 дол.), а це означає, що при даному рівні виробництва товарної продукції підприємство досягне точки беззбитковості, тобто не отримає прибутку, але і покриє всі витрати на виробництво даної продукції;

2. запас міцності дорівнює 466 дол. (або 5 штук) свідчить про те, що підприємство може знижувати обсяг реалізації продукції в межах 466 дол. або 5 штук, не боячись отримати фінансові збитки.

Написать и опубликовать комментарий