Перспективи оптимізації доходів — Ефект виробничого левериджу, Виробничий важіль, Маржинальний дохід, Прибуток від реалізації — Stud-Time.ru

Перспективи оптимізації доходів — Ефект виробничого левериджу, Виробничий важіль, Маржинальний дохід, Прибуток від реалізації

Є такі дані по результатам діяльності аналізованого підприємства за один звітний рік:

виручка від реалізації продукції дорівнює 1040 тис. дол.;

змінні витрати підприємства становлять 690 тис. дол.;

— ну а постійні витрати рівні 200 тис. дол.

Необхідно визначити, які перспективи оптимізації доходів будуть існувати на даному виробничому підприємстві у майбутньому періоді.

 

Розв'язання:

 

1. Для того щоб визначити перспективи оптимізації доходів підприємства нам потрібно розрахувати такий показник як виробничий леверидж (або, як його ще називають, операційний важіль). Він розраховується за такою розрахунковою формулою:

Рівень виробничого левериджу = Маржинальний дохід / Прибуток від реалізації продукції

або, умовними позначеннями:

L on = М д / Пр, де:

L onвиробничий леверидж, операційний важіль;

М дмаржинальний дохід підприємства, тис. дол.;

Пр – прибуток підприємства від реалізації продукції, тис. дол.

 

2. Як бачимо, у нас немає жодного з необхідних для розрахунку показників, так давайте їх розрахуємо. Спочатку визначимо суму маржинального доходу за такою формулою:

Маржинальний дохід = Виручка від реалізації продукції — Змінні витрати підприємства

звідси, бачимо, що:

Маржинальний дохід підприємства = 1040 — 690 = 350 тис. дол.

 

3. Тепер розрахуємо прибуток, який отримає підприємство після того, як реалізує продукцію:

Прибуток від реалізації продукції = Маржинальний дохід підприємства — Постійні витрати

відповідно:

Прибуток від реалізації продукції = 350 — 200 = 150 тис. дол.

 

4. Ну і тепер у нас є можливість визначити наш кінцевий запитуваний показник. Приступимо:

Рівень виробничого левериджу = Маржинальний дохід / Прибуток від реалізації продукції

приступимо до розрахунку:

Виробничий леверидж = 350 / 150 = 2,33

 

Висновок:

це значить наступне, якщо сума виручки від реалізації продукції зросте на 1%, то обсяг чистого прибутку аналізуємого підприємства збільшиться на 2,33%.

Написать и опубликовать комментарий