Термін повернення інвестицій, він же, Період окупності інвестицій, котрі були вкладені в один привабливий інвестиційний проект — Stud-Time.ru

Термін повернення інвестицій, він же, Період окупності інвестицій, котрі були вкладені в один привабливий інвестиційний проект

З нижченаведених даних, необхідно розрахувати, чому дорівнюватиме період окупності інвестицій, які підприємство вклало в інвестиційний проект, якщо сума інвестування складає 270 тис. дол., а середньорічний чистий прибуток за даним інвестиційним проектом дорівнює 90 тис. дол.

 

Розв'язання:

 

Для того щоб розрахувати те, що від нас вимагає умова задачі, нам необхідно використовувати розрахункову формулу такого нижченаведеного вигляду:

Період окупності інвестицій = Сума інвестування / Середньорічний чистий прибуток проекту

звідси, отримуємо таку суму:

Період окупності інвестицій = 270 / 90 = 3 роки

 

Слід зауважити, що простий термін повернення інвестицій (без урахування ставки дисконтування) — це кількість років, яка необхідна для повного повернення початкових інвестицій, які були вкладені в певний інвестиційний проект. Відбувається це за допомогою одержання прибутку від даного інвестиційного проекту за деякий період часу.

Написать и опубликовать комментарий