Инвестирование | Stud-Time.ru

Содержание

Ефективність інвестування коштів, Норма прибутковості інвестицій, Чистий прибуток, Фінансові витрати, Амортизаційні відрахування

Нам відомо, що деяке ВАТ хоче купити нову технологічну лінію. Фактична вартість придбання становить 1300 тис. дол., ну а термін експлуатації нової лінії дорівнює 13 років. Щоб купити цю вищезгадану технологічну лінію, підприємством був взятий кредит в банку під 10% річних. Підприємство планує собі, що впровадження нової лінії принесе додатковий дохід, сума якого складе 240 тис. дол. (він розраховується до сплати податків, зборів та платежів). Також зазначено, що ставка оподаткування дорівнює 28%. А прибутковість інвестицій до того моменту, як нова виробничо-технологічна лінія була придбана підприємством, становила 20%.

Необхідно визначити, наскільки ефективні інвестиції на впровадження нової технологічної лінії.

 … см. полный вариант записи …

Эффективность инвестирования в новую технологическую линию. Норма доходности инвестиций, а также Доходность инвестиций

Известно, что некое открытое акционерное общество желает приобрести новую производственную технологическую линию. Фактическая стоимость приобретения технологической линии равна 2040 долл., также в условии нам указано, что срок эксплуатации этой линии составляет 8 лет. Акционерное общество знает, что внедрение производственной линии должно увеличить доход, то есть принести дополнительный доход в сумме 410 долл. (сумма до уплаты налогов и сборов). Ставка налогообложения равна 32%. Также нам известно, что норма доходности инвестиций до приобретения новой технологической линии была равна 20%.

Необходимо рассчитать, нужно ли инвестировать средства на внедрение новой производственной линии для анализируемого открытого акционерного общества.

 … см. полный вариант записи …

Эффективность инвестирования, Норма доходности инвестиций, Чистая прибыль предприятия, а также Финансовые издержки

Из условия задачи известно, что некое ОАО желает приобрести новую технологическую линию.  Фактическая стоимость приобретения составляет 1300 тыс. долл., а срок эксплуатации новой линии равен 13 годам. Чтобы купить данную технологическую линию предприятием была взята ссуда в банке (годовой процент по кредиту равен 10%). Предприятие планирует, что внедрение новой линии принесет дополнительный доход, сумма которого должна составить 240 тыс. долл. (рассчитывается до уплаты налогов и сборов). Также нам указано, что ставка налогообложения равна 28%. Ну а прибыльность инвестиций до того, как новая производственно-технологическая линия была приобретена данным предприятием, составляла 20%.

Необходимо рассчитать, насколько эффективны инвестиции для внедрения технологической линии.

 … см. полный вариант записи …

Норма прибутковості інвестицій, Прибутковість інвестицій, а також Ефективність інвестування в нову технологічну лінію — формули

Відомо, що відкрите акціонерне товариство бажає придбати нову виробничу технологічну лінію. Фактична вартість придбання технологічної лінії становить 2040 дол., а також зазначено, що термін експлуатації цієї лінії становитиме 8 років. Дане акціонерне товариство розрахувало, що впровадження технологічної лінії має збільшити дохід, тобто принести додатковий прибуток в сумі 410 дол. (це сума до сплати податків і зборів). Ставка оподаткування дорівнює 32%. Також зазначено, що норма прибутковості інвестицій до придбання нової виробничо-технологічної лінії нашим відкритим акціонерним товариством дорівнювала 20%.

Чи потрібно інвестувати кошти на впровадження виробничої лінії.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts