Умовно-річна економія підприємства, Обсяг випуску та реалізації, Собівартість одиниці продукції на аналізованому підприємстві — Stud-Time.ru

Умовно-річна економія підприємства, Обсяг випуску та реалізації, Собівартість одиниці продукції на аналізованому підприємстві

Вказано, що собівартість одиниці продукції на початок звітного періоду становила 275 євро, пізніше, а саме з 1 березня того ж періоду підприємство ввело нову технологічну лінію і даний показник знизився на 25%. Також зазначено, що річний випуск продукції на підприємстві склав 188 000 штук. Загальна сума витрат на введення нової технологічної лінії рівна 15 400 млн. євро.

Потрібно розрахувати такий важливий показник, як умовно-річна економія цього підприємства.

 

Розв'язання:


1. Давайте спочатку розрахуємо собівартість одиниці товару після того, як підприємство увело нову технологічну лінію:

Собівартість одиниці продукції = Собівартість одиниці продукції до уведення × (100% — Процент зменшення собівартості 1 продукції після уведення нової лінії) / 100%

Собівартість одиниці продукції = 275 × (100 – 25) / 100 = 275 × 75 / 100 = 206,25 євро

 

2. Далі давайте розрахуємо, скільки становитиме умовно-річна економія підприємства:

Умовно-річна економія = (Собівартість одиниці продукції до уведення – Собівартість одиниці продукції після уведення) × Річний випуск продукції

Умовно-річна економія = (275 – 206,25) × 188 000 = 68,75 × 188 000 = 12925 тис. євро

 

3. Обсяг випуску та реалізації продукції на підприємстві після уведення нової технологічної лінії складе:

Обсяг випуску та реалізації продукції = Річний випуск продукції до уведення / 12 місяців × Кількість місяців після уведення нової технологічної лінії (березень)

Обсяг випуску та реалізації продукції = 188 000 / 12 × 10 = 156 666,67 євро

 

Написать и опубликовать комментарий