Майбутня вартість грошового внеску при тому, що нарахування відсотків відбувається у кожному кварталі — це дуже просто! — Stud-Time.ru

Майбутня вартість грошового внеску при тому, що нарахування відсотків відбувається у кожному кварталі — це дуже просто!

В умові задачі сказано, що вкладник вніс на рахунок у банку суму в розмірі 7500 грн., при цьому відсоткова ставка дорівнює 12% річних.

Необхідно визначити величину майбутнього вкладу, тобто суму, яку отримає вкладник через 2 роки.

 

Розв'язання:


Ми знаємо, що у нас йде щоквартальне нарахування відсотків. В такому випадку, якщо нарахування відсотків відбувається декілька разів на рік ми повинні використовувати для розрахунку майбутньої вартості грошей наступну формулу:

 

Майбутня вартість грошей = Первісний внесок × (1 + Відсоткова ставка / Скільки разів на рік будуть нараховуватися відсотки) Строк, на який були вкладені кошти × Скільки разів на рік нараховуються відсотки

або:

FVn = PV × (1 + R / m) n × m, де:

FVn – майбутня вартість грошей;

PV – сума первісного внеску на рахунок;

R – відсоткова ставка, у вигляді коефіцієнта;

m — кількість разів нарахування відсотків на рік (за умовою задачі у нас йде щоквартальне нарахування %, тобто 4 рази на рік);

n – період, на який кошти вносилися на рахунок у банку;

m, n це ступінь (не забудьте вірно розрахувати дужку, яка знаходиться у ступені, в нашому випадку 2 роки × 4 квартали = 8)

 

звідси:

FVn = 7500 × (1 + 0,12 / 4)2 × 4 = 7500 × 1,038 = 7500 × 1,267 = 9502,50 грн.

 

 

Відповідь:

провівши розрахунок можна сказати, що через 2 роки вкладник отримає суму в розмірі 9502,50 грн. (при щоквартальному нарахуванні відсотків)

 

Написать и опубликовать комментарий