Майбутня вартість грошового вкладення – нарахування відсотків відбувається по роках. Приступимо до нашого розрахунку! — Stud-Time.ru

Майбутня вартість грошового вкладення – нарахування відсотків відбувається по роках. Приступимо до нашого розрахунку!

Відомо, що інвестор поклав на рахунок у банку суму в розмірі 10 000 дол., відсоткова ставка дорівнює 9% річних.

Необхідно розрахувати величину майбутнього вкладу, тобто суму, яку отримає інвестор через 3 роки.

 

Розв'язання:


Для того, визначити майбутню вартість грошей, вкладених на рахунок у банку необхідно використати формулу такого виду:

 

Майбутня вартість грошей = Первісний внесок × (1 + Відсоткова ставка) Кількість періодів (строк, на який були вкладені кошти)

або:

FVn = PV × (1 + R) n, де:

FVn – майбутня вартість грошей;

PV – сума первісного внеску на рахунок;

R – відсоткова ставка, у вигляді коефіцієнта;

n – період, на який кошти вносилися на рахунок у банку.

 

звідси:

FVn = 10 000 × (1 + 0,09)3 = 10 000 × 1,295 = 12950,00 дол.

 

 

Відповідь:

з розрахунку видно, що через 3 роки інвестор отримає суму в розмірі 12950,00 дол.

 

Написать и опубликовать комментарий