Власні оборотні кошти аналізованого виробничого підприємства. Коефіцієнт маневреності власних коштів — простий розрахунок — Stud-Time.ru

Власні оборотні кошти аналізованого виробничого підприємства. Коефіцієнт маневреності власних коштів — простий розрахунок

Існують такі дані по виробничому підприємству:

власні кошти виробничого підприємства дорівнюють 30000 тис. дол.;

основні засоби підприємства — це 28% від всього обсягу власних коштів підприємства.

Потрібно розрахувати коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства.

 

Розв'язання:

 

1. Спочатку нам необхідно визначити розмір власних оборотних коштів виробничого підприємства, так як цей розрахунок нам стане в нагоді при визначенні нашого наступного і кінцевого показника. Робиться це так, як показано нижче:

Власні оборотні кошти = Власні кошти — Власні кошти × Доля основних засобів в загальному обсязі власних коштів підприємства

звідси:

Власні оборотні кошти = 30000 — 30000 × 0,28 = 21600 тис. дол.

 

2. Коефіцієнт маневреності власних коштів дорівнюватиме наступній сумі:

Коефіцієнт маневреності власних коштів = Власні оборотні кошти / Власні кошти

звідси:

Коефіцієнт маневреності = 21600 / 30000 = 0,72

 

Отже, слід зауважити, що саме прийнятне значення такого показника як коефіцієнт маневреності власних коштів підприємства дорівнює 0,5. І він характеризує мобільність власних коштів підприємства і, отже, чим вищий цей показник, тим більш стабільний фінансовий стан аналізованого підприємства.

Написать и опубликовать комментарий