Дивіденди по привілейованих акціях, Дивіденди по простих акціях. Дивіденди по акціях, Дивідендна віддача, а також Чистий дохід — Stud-Time.ru

Дивіденди по привілейованих акціях, Дивіденди по простих акціях. Дивіденди по акціях, Дивідендна віддача, а також Чистий дохід

Кількість акцій деякого акціонерного товариства становить 750 тис. штук. Із загальної кількості акцій товариства, 18% — це привілейовані акції. Відомо, що після закінчення звітного періоду, даним акціонерним товариством був отриманий чистий дохід, сума якого склала 52 млн. дол. Ще зазначено, що дивіденди за привілейованими акціями рівні 94 дол за 1 штуку.

Необхідно визначити, чому дорівнюватиме дивідендна віддача по простим і по привілейованим акціям даного акціонерного товариства при тому, що ціни на дані види акцій рівні:

по простих акціях АТ — 405 дол.;

по привілейованим акціям АТ — 590 дол.

 

Розв'язання:

 

1. Для початку пропоную розрахувати кількість привілейованих акцій у загальній кількості акцій аналізованого акціонерного товариства. Отже, з умови задачі нам відомо, що привілейовані акції складають 18% від загальної кількості акцій, отже, ми робимо дуже простий розрахунок:

Привілейовані акції = Загальна кількість акцій × Відсоток привілейованих акцій

звідси:

Привілейовані акції = 750 × 0,18 = 135 тис. шт.

Ми розрахували кількість привілейованих акцій, і тепер можемо бачити, що кількість простих акцій складає 615 тис. шт. (= 750 тис. шт. — 135 тис. шт.)

 

2. Йдемо далі. Також ми знаємо, що на одну акцію привілейованого типу виплачується дивіденд у розмірі 94 дол. Наше акціонерне товариство випустило 135 000 привілейованих акцій, отже, дохід по всіх привілейованих акціях буде дорівнює такій сумі:

Дохід за привілейованими акціями = Дивіденди за привілейованими акціями × Кількість привілейованих акцій

звідси:

Дохід за привілейованими акціями = 94 × 135 000 = 12,69 млн. дол.

 

3. Отже, чистий дохід (загальний дохід) даного акціонерного товариства дорівнює 52 млн. дол., а зараз нам відомо (адже ми трохи раніше розрахували), що по акціях привілейованого типу виплачується 12,69 млн. дол. Ну і тепер у нас є можливість визначити, яка сума залишиться в розпорядженні власників простих акцій. Ця сума буде розподілена між ними в процентному співвідношенні, виходячи з кількості придбаних ними акцій даного акціонерного товариства. Робимо наступний розрахунок:

Дохід по простих акціях = Чистий дохід АТ — Дохід за привілейованими акціями

звідси:

Дохід по простих акціях = 52 — 12,69 = 39,31 млн. дол.

 

4. Тепер давайте визначимо, яка сума дивідендів припадає на одну акцію простого типу. Робити це ми будемо, використовуючи наступну розрахункову формулу:

Дивіденди по простих акціях = Дохід по простих акціях / Кількість простих акцій

звідси:

Дивіденди по простих акціях = 39310000/615000 = 63,92 дол

 

5. Ну і останнє, що нам залишилося знайти, так це показник дивідендної віддачі.

А) дивідендна віддача по простих акціях:

Дивідендна віддача = Дивіденди по простих акціях / Ціна 1 простої акції

звідси:

Дивідендна віддача = 63,92 / 405 = 0,158 або 15,8%

 

Б) дивідендна віддача по привілейованих акціях:

Дивідендна віддача = Дивіденди по привілейованим акціям / Ціна 1 привілейованої акції

звідси:

Дивідендна віддача = 94 / 590 = 0,159 або 15,9%

Написать и опубликовать комментарий