Давайте визначимо, чому дорівнюватиме Чистий наведений ефект (Чиста наведена вартість) привабливого інвестиційного проекту — Stud-Time.ru

Давайте визначимо, чому дорівнюватиме Чистий наведений ефект (Чиста наведена вартість) привабливого інвестиційного проекту

Дисконтна ставка складає 14%, а початкові інвестиції у даний проект рівні 310 тис. дол. Також зазначено, що величина доходу, яка була накоплена за 4 роки вкладення інвестиційних коштів, дорівнювала 590 тис. дол.

Необхідно визначити, скільки становитиме чистий наведений ефект (чиста наведена вартість).

 

Розв'язання:

 

Формула для розрахунку такого показника як чистий дисконтний дохід проекту буде мати наступний вигляд:

 

Чистий наведений ефект = (Величина доходу за чотири роки / 1 + Дисконтна ставка) – Початкові інвестиції

звідси:

Чистий наведений ефект = (590 / (1 + 0,14) 4 ) – 310 = (590 / 1,69) – 310 = 349,11 – 310 = 39,11 тис. дол.
Висновок:

з проведеного розрахунку можна зробити висновок, що цей інвестиційний проект вигідний та має біли прийнятий, так я чистий дисконтний дохід склав 39,11 тис. дол.

 

 

Написать и опубликовать комментарий