Финансы | Stud-Time.ru – Part 4

Объем выпуска и реализации продукции, Прибыль предприятия. Расчет Остатка нереализованной продукции на предприятии

Имеются следующие показатели по предприятию на начало и конец отчетного периода:

1. остатки нереализованной продукции (начало отчетного периода):

1.1. оптовая цена предприятия составляет 2060 тыс. долл.;

1.2. производственная себестоимость продукции равна 1220 тыс. долл.

2. объем выпуска товарной продукции (конец отчетного периода):

2.1. оптовая цена предприятия составит 20768 тыс. долл.;

2.2. производственная себестоимость продукции равна 13500 тыс. долл.;

2.3. остатки нереализованной продукции на конец отчетного периода — 25 дней.

Нужно определить, чему будет равен объем выпуска и реализации продукции, а также найти такой показатель, как прибыль предприятия по данным, которые представлены немного выше.

 … см. полный вариант записи …

Думаю, саме час для визначення Індексу купівельної спроможності та Оцінки обсягу продажів в аналізованому регіоні деякої країни

Трохи нижче наведені деякі дані щодо нашої задачі, виходячи з яких, потрібно визначити індекс купівельної спроможності, для того, щоб, в кінці, отримати оцінку обсягу продажів в визначеному регіоні двома різними методами (різні дані):

1 метод:

— частка населення регіону від чисельності населення всієї країни становила 8,4%;

— частка тієї частини доходу, яка припадає на споживання, рівна 3,9%;

— частка продажів в регіоні від загального обсягу продажів — 5,1%

2 метод:

— частка населення регіону від чисельності населення всієї країни становила 15,8%;

— частка тієї частини доходу, яка припадає на споживання, рівна 19,2%;

— частка продажів в регіоні від загального обсягу продажів – 5,8%

 … см. полный вариант записи …

Обсяг випуску та реалізації продукції, Прибуток підприємства, Залишки нереалізованої продукції товарного підприємства

Існують наступні показники по підприємству на початок та кінець звітного періоду:

1. залишки нереалізованої продукції (початок звітного періоду):

1.1. оптова ціна підприємства складає 2060 тис. дол.;

1.2. виробнича собівартість реалізованої продукції рівна 1220 тис. дол.

2. обсяг випуску товарної продукції на підприємстві на кінець звітного періоду:

2.1. оптова ціна підприємства становитиме 20768 тис. дол.;

2.2. виробнича собівартість реалізованої продукції буде рівна 13500 тис. дол.;

2.3. залишки нереалізованої продукції на кінець звітного періоду складають 25 днів.

Необхідно визначити обсяг випуску і реалізації продукції, а також прибуток підприємства.

 … см. полный вариант записи …

Стоимость единицы изделия в точке безубыточности, а также расчет Рентабельности предприятия. Цена реализации

Из условия нам известно, что фирма ввела в эксплуатацию новую технологическую линию по производству металлических пластин. Данная новая технологическая линия может выпускать до 220 тысяч пластин за один отчетный год. Также нам сказано, что существует целевой рынок для реализации металлических пластин, поэтому планируется, что объем продаж составит 168 тысяч пластин за один год. А вот, собственно говоря, и сами данные:

1. объем капиталовложений в производство составляет 27 млн. долл.;

2. постоянные затраты предприятия равен 12 млн. долл. в год;

3. ну а переменные затраты предприятия — 14 долл.

Необходимо определить стоимость одной пластины в точке безубыточности, ну и также стоимость реализации продукции, при которой рентабельность предприятия составит 8%.

 … см. полный вариант записи …

Ціна одиниці товару в точці беззбитковості. Рентабельність фірми. Відомо: Капіталовкладення, Постійні витрати та Змінні витрати

З умови задачі відомо, що фірма ввела в експлуатацію нову технологічну лінію по виробництву металевих пластин. Нова технологічна лінія може випускати до 220 тисяч пластин за один рік. Також нам вказано, що існує цільовий ринок для реалізації металевих пластин, тому планується продаж (об’єм продажу) 168 тисяч пластин на рік. А ось і дані для самого розрахунку:

1. об’єм капіталовкладень у виробництво рівний 27 млн. грн.;

2. постійні витрати підприємства — 12 млн. грн.;

3. змінні витрати підприємства – 14 грн.

Необхідно визначити ціну однієї пластини в точці беззбитковості, а також вартість реалізації продукції, при якій рентабельність підприємства становитиме 8%.

 … см. полный вариант записи …

Related Posts