Заборгованість підприємства. В цій задачі з фінансів підприємств давайте ми з вами визначимо Структуру капіталу підприємства :) — Stud-Time.ru

Заборгованість підприємства. В цій задачі з фінансів підприємств давайте ми з вами визначимо Структуру капіталу підприємства :)

Дані для проведення розрахунків:

1. активи підприємства дорівнюють 736 тис. грн. та включають в себе:

оборотні активи – 314 тис. грн.;

необоротні активи – 422 тис. грн.

2. заборгованість підприємства:

поточна заборгованість – 160 тис. грн.;

довгострокова заборгованість склала 123 тис. грн.

3. власний капітал аналізованого підприємства становить 301 тис.грн.

Виходячи з наведених вище даних, необхідно розрахувати показники заборгованості, або як їх ще називають показники структури капіталу та зробити відповідні висновки.

 

Розв'язання:

 

В даній задачі необхідно охарактеризувати наступні показники заборгованості:

1. показник загальної заборгованості;

2. відношення довгострокової заборгованості до власного капіталу;

 

отже:

Показник загальної заборгованості = (Довгострокова заборгованість + Короткострокова заборгованість) / Сума активів підприємства × 100%

Показник загальної заборгованості = (160 + 123) / 736 × 100% = 38,45%

Показник загальної заборгованості = (160 + 123) / (314 + 422) × 100% = 38,45%

Висновок:

слід сказати, що саме цей показник відображає частку коштів, які були залучені для формування всієї суми активів аналізованого підприємства. Взагалі цей показник має бути не вище ніж 30%, але в нашому випадку він дорівнює приблизно 39% що менше ніж 50% (критичний поріг).

 

 

Відношення довгострокової заборгованості до власного капіталу = (Довгострокова заборгованість / Власний капітал) × 100%

Відношення довгострокової заборгованості до власного капіталу = (123 / 301) × 100% = 40,86%

Висновок:

якщо даний показник не перевищує 50% (як і в нашому випадку він дорівнює майже 41%, що менше ніж 50%), то підприємство має змогу вільно отримати довгострокові кредити від банку або іншої фінансової установи.

 

Написать и опубликовать комментарий