Виручка від реалізації продукції, яка була вироблена аналізованим товарним підприємством — Stud-Time.ru

Виручка від реалізації продукції, яка була вироблена аналізованим товарним підприємством

На підставі наведених нижче розрахункових даних, нам необхідно визначити, чому дорівнюватиме виручка від реалізації продукції, яку отримає аналізоване виробниче підприємство деякої країни:

залишки продукції на початок планового року становитимуть наступну величину:

— виробнича собівартість — 18 млн. дол.

обсяг випуску продукції аналізованим виробничим підприємством дорівнює:

— відпускні ціни на товари — 420 млн. дол.

обсяг випуску продукції в IV кварталі поточного (звітного) періоду:

— відпускні ціни на товари —   50 млн. дол.

— виробнича собівартість — 38 млн. дол.

норма запасу по продукції на кінець періоду дорівнює 24 дні.

 

Розв'язання:

 

У задачі вказані всі дані, які необхідні для визначення запитуваного показника, тому, друзі, давайте перейдемо безпосередньо до самого розрахунку — формула має наступний вигляд:

Виручка від реалізації продукції = 420 + 18 × 50 / 38 — 420 × 24 / 360

отже маємо:

Виручка від реалізації = 420 + 23,68 — 28 = 471,68 млн. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best