Виробничий норматив оборотних коштів, Загальний норматив, Невиробничий норматив оборотних коштів, Оборотні кошти — Stud-Time.ru

Виробничий норматив оборотних коштів, Загальний норматив, Невиробничий норматив оборотних коштів, Оборотні кошти

В умові задачі зазначено, що норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року дорівнював 1000 тис. грн. у тому числі:

виробничий норматив  був рівний 750 тис.грн.;

невиробничий норматив дорівнював сумі в  250 тис.грн.

Також нам відомо, що зростання виробничої програми у плановому році передбачене в розмірі 12% порівняно з минулим роком. Ще у запланованому році в результаті реалізації заходів для покращення використання оборотних засобів передбачається прискорення їх обороту на 3%

Виходячи з цих даних, необхідно розрахувати виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік, невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік, загальний норматив на плановий рік, а також норматив оборотних коштів з урахуванням прискорення обороту коштів.

 

Розв’язання:


1. спочатку необхідно визначити виробничий норматив оборотних коштів підприємства на плановий рік. Він складе:

Виробничий норматив оборотних коштів = (Виробничий норматив × Розмір зростання виробничої програми) / 100%

(750 × 112%) / 100% = 840 тис. грн.    або 750 × 1,12 = 840 тис. грн...

 

2. тепер визначу невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

Невиробничий норматив оборотних коштів = (Невиробничий норматив × Розмір зростання виробничої програми) / 100%

(250 × 112%) / 100% = 280 тис.грн.    або 250 × 1,12 = 280 тис. грн...

 

3. розрахунок загального нормативу на плановий рік має наступний вигляд:

Загальний норматив = Виробничий норматив оборотних коштів + Невиробничий норматив оборотних коштів

840 + 280 = 1120 тис. грн...

 

4. у зв’язку з прискоренням обертання грошових коштів у плановому році на 3% розрахую очікувану суму вивільнення з обігу оборотних коштів:

Сума вивільнення = (Загальний норматив × Відсоток прискорення обертання) / 100%

(1120 × 3%) / 100% = 33,6 тис. грн.     або 1131,2 × 0,03 = 33,6 тис. грн...

 

Звідси можна розрахувати норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів, який становитиме:

Норматив оборотних коштів (план) з прискоренням обороту = Загальний норматив – Сума вивільнення

1120 – 33,6 = 1086,4 тис. грн...

 

Ну а приріст нормативу складе:

Приріст нормативу = Норматив оборотних коштів (план) з прискоренням обороту – Норматив оборотних коштів на початок планового року

1086,4 – 1000,0 = 86,4 тис. грн...

 

 

Відповідь:

виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік – 840 тис. грн...

не виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік – 280 тис. грн...

загальний норматив на плановий рік – 1120 тис. грн...

норматив оборотних коштів з урахуванням прискорення обороту коштів – 1086,4 тис. грн...

 

Написать и опубликовать комментарий