Тривалість обороту виробничих запасів товарного підприємства. Друзі, давайте проведемо цей не дуже складний розрахунок :) — Stud-Time.ru

Тривалість обороту виробничих запасів товарного підприємства. Друзі, давайте проведемо цей не дуже складний розрахунок :)

Існуют наступні показники по торговельній діяльності аналізованого виробничого підприємства:

собівартість реалізованої продукції виробничого підприємства — 600 тис. дол.;

середні залишки виробничих запасів підприємства рівні 40 тис. дол.

Необхідно визначити, скільки складе тривалість одного обороту виробничих запасів підприємства.

 

Розв'язання:

 

Ну що ж, друзі мої, приступимо до розрахунку і визначимо необхідний нам показник таким чином: Тривалість обороту виробничих запасів = 360 днів × Середні залишки виробничих запасів / Собівартість реалізованої продукції

звідси:

Тривалість обороту виробничих запасів = 360 × 40 / 600 = 14 400 / 600 = 24 дня

 

Висновок:

з проведеного розрахунку ми можемо сказати, що підприємству потрібні 24 дні для того, щоб перетворити сировину і матеріали в готову продукцію, яка призначена для реалізації.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best