Рентабельність підприємства — Рентабельність по чистому прибутку, Рентабельність інвестування, Показники рентабельності — Старт? — Stud-Time.ru

Рентабельність підприємства — Рентабельність по чистому прибутку, Рентабельність інвестування, Показники рентабельності — Старт?

Відомі наступні дані по підприємству за період:

обсяг реалізації продукції становить 420000 грн.;

виробнича собівартість реалізованої продукції дорівнював 348000 грн.;

валовий прибуток підприємства – 70500 грн.;

чистий прибуток підприємства склав 18300 грн.;

операційний прибуток підприємства — 34800 грн.;

сума активів підприємства на кінець періоду був рівний 508000 грн.;

власний капітал підприємства становив 282300 грн.;

сума простих акцій в обороті — 40900 шт.

Необхідно розрахувати всі показники рентабельності підприємства, а також зробити висновки.

 

Розв'язання:

 

Рентабельність по валовому доходу = (Валовий дохід / Обсяг реалізації) × 100%

Рентабельність по валовому доходу = (70500 / 420000) × 100% = 16,79%

 

Рентабельність по операційному прибутку = (Операційний. прибуток / Обсяг реалізації) × 100%

Рентабельність по операційному прибутку = (34800 / 420000) × 100% = 8,29%

 

Рентабельність по чистому прибутку = (Чистий прибуток / Обсяг реалізації) × 100%

Рентабельність по чистому прибутку = (18300 / 420000) × 100% = 4,36%

Висновок:

з проведеного розрахунку видно, що величина даного показника знаходиться на рівні 4,36% при тому, що оптимальною величиною його (показника) має бути рівень в 6% – 12%.

 

Рентабельність інвестування = (Чистий прибуток / Сума всіх активів) × 100%

Рентабельність інвестування = (18300 / 508000) × 100% = 3,6%

 

Строк окупності = 100% / Рентабельність інвестування

Строк окупності = 100% / 3,6% = 27,78 років

Висновок:

після проведення розрахунку можна сказати наступне: при даному рівні рентабельності інвестування, кошти, які були затрачені на формування активів підприємства будуть окуплені за 27,78 років.

 

Написать и опубликовать комментарий