Показники ефективності використання основних фондів. Фондовіддача основних засобів, а також Фондомісткість — Stud-Time.ru

Показники ефективності використання основних фондів. Фондовіддача основних засобів, а також Фондомісткість

З умови задачі нам відомі деякі дані, ґрунтуючись на яких необхідно розрахувати всі показники ефективності використання основних фондів підприємства у звітному періоді та у плановому році:

вартість основних фондів підприємства (початок звітного періоду) — 84 000 тис. дол.;

— протягом даного звітного періоду на підприємстві вводяться основні засоби:

— 01.04 — 10 200 тис. дол.

— 01.03 —    6400 тис. дол.

— також за даний період з підприємства вибули основні фонди вартістю:

— 01.05 —    9800 тис. дол.

— у плановому році вартість фондів зросте на суму в 3750 тис. дол.;

виручка від реалізації продукції, отримана підприємством:

— поточний період (факт) — 312 400 тис. дол.

— плановий рік (план) — 360 200 тис. дол.

 

Розв'язання:

 

1. Для початку ми з вами разом спробуємо визначити, чому дорівнюватиме вартість основних фондів підприємства в звітному році, враховуючи їх рух, тобто введення і вибуття. Формула наступна:

Основні засоби підприємства = 84 000 + 10 200 × 9 / 12 + 6400 × 10 / 12 — 9800 × 8 / 12 = 84 000 + 7650 + 5333,33 — 6533,33 = 90 450 тис. дол.

 

2. Знаходимо той же показник, що і в першому пункті, але тепер для планового періоду:

Основні фонди підприємства = 90 450 + 3750 = 94 200 тис. дол.

 

3. Ну зараз ми можемо почати розрахунки показників ефективності використання основних засобів:

Фондовіддача основних засобів факт = Виручка від реалізації факт / Основні фонди факт

звідси бачимо, що:

Фондовіддача основних фондів звітний період = 312 400 / 90 450 = 3,45 дол.

 

4. Продовжуємо та на цьому кроці визначаємо фондовіддачу основних засобів для планового року:

Фондовіддача основних засобів план = Виручка від реалізації план / Основні фонди план

отже, отримуємо:

Фондовіддача основних фондів плановий період = 360 200 / 94 200 = 3,82 дол.

 

5. Переходимо до нашого наступного показника, який необхідно визначати за такою формулою:

Фондомісткість поточний період = Основні фонди факт / Виручка від реалізації факт

Фондомісткість поточний період = 94 200 / 312 400 = 0,301 дол.

 

6. Закінчуємо рішення задачі, ну а завершальним моментом буде нижченаведений розрахунок:

Фондомісткість плановий період = Основні фонди план / Виручка від реалізації план

Фондомісткість плановий період = 94 200 / 360 200 = 0,261 дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best