Платоспроможність підприємства — Поточна платоспроможність, Швидка платоспроможність та Абсолютна платоспроможність — Stud-Time.ru

Платоспроможність підприємства — Поточна платоспроможність, Швидка платоспроможність та Абсолютна платоспроможність

Є такі дані по підприємству:

1. поточні оборотні активи складають 187000 євро, в т.ч.:

— грошові кошти підприємства 36500 євро;

— запаси підприємства – 74300 євро.

2. поточна заборгованість становить 68000 євро;

3. довгострокові пасиви, сума яких дорівнює 32100 євро;

4. власний капітал становить 255000 євро.

Визначити показники платоспроможності даного підприємства та зробити висновки.

 

Розв'язання:

 

Існують наступні показники платоспроможності, які і характеризують підприємство:

 

1. Показник поточної платоспроможності = Поточні (оборотні) активи / Поточні пасиви

Показник поточної платоспроможності = 187000 / 68000 = 2,75

Висновок:

з проведеного розрахунку видно, що показник поточної платоспроможності досить високий і він більше 1, а це означає наступне: на кожен 1 євро поточної заборгованості припадає 2,75 євро поточних активів

 

2. Показник швидкої платоспроможності = Швидкореалізовані активи / Поточні пасиви

Швидкореалізовані активи = Поточні оборотні активи – Запаси на підприємстві

Показник швидкої платоспроможності = (187000 – 74300) / 68000 = 1,66

Висновок:

з розрахунку можна зробити висновок, що активів, які можуть бути швидко реалізовані більше ніж поточних пасивів.

 

3. Показник абсолютної платоспроможності = Грошові кошти / Поточні пасиви × 100%

Показник абсолютної платоспроможності = (36500 / 68000) × 100% = 53,68%

Висновок:

даний показник склав 53,68%, ділова активність нашого підприємства є низькою тому, що якщо абсолютна платоспроможність більше ніж 20%, то ділова активність будь-якого підприємства падає.

 

4. Чистий робочий капітал = Поточні активи — Поточні пасиви

Чистий робочий капітал = 187000 – 68000 = 119000 євро

Висновок:

цей показник характеризує наскільки підприємство може розширити свою економічну діяльність, а також характеризує конкурентоспроможність аналізуємого підприємства. Чим більше зростання цього показника, тим краще.

 

Написать и опубликовать комментарий