Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства та Залишкова вартість основних виробничих фондів — формули — Stud-Time.ru

Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства та Залишкова вартість основних виробничих фондів — формули

Існують наступні дані по придбаному підприємством обладнанню:

вартість придбання обладнання даного підприємства становить 36 тис. дол.;

вартість транспортування придбаного обладнання дорівнює 1,8 тис. дол.;

вартість монтажних робіт, які були проведені, складає 0,8 тис. дол.;

норма амортизації виробничого устаткування дорівнює 10%;

термін експлуатації обладнання вже становить 5 років.

Необхідно визначити, скільки складе первісна, а також залишкова вартість основних виробничих фондів даного підприємства, виходячи з вищенаведених даних.

 

Розв'язання:

 

1. Друзі, давайте почнемо рішення даного завдання і спочатку, як завжди, визначимо перший запитуваний показник, і для цього будемо використовувати формулу такого вигляду:

Первісна вартість основних виробничих фондів = Вартість придбання обладнання + Вартість транспортування обладнання + Вартість монтажних робіт

звідси:

Первісна вартість = 36 + 1,8 + 0,8 = 38,6 тис. дол.

 

2. Ну а тепер переходимо до розрахунку другого показника, а саме до розрахунку залишкової вартості основних фондів підприємства, які були задіяні в процесі виробництва товарної продукції. Формула для розрахунку буде наступна:

Залишкова вартість основних виробничих фондів = Первісна вартість устаткування — Норма амортизації коефіцієнт × Первісна вартість устаткування × Термін експлуатації устаткування

звідси:

Залишкова вартість = 38,6 — 0,10 × 38,6 × 5 = 38,6 — 19,3 = 19,3 тис. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best