Основні фонди підприємства, а також Амортизація основних фондів. Амортизаційні відрахування по основних засобах — Stud-Time.ru

Основні фонди підприємства, а також Амортизація основних фондів. Амортизаційні відрахування по основних засобах

З перерахованих нижче даних, нам необхідно визначити величину амортизаційних відрахувань (суму амортизації) за 1-й рік служби основних фондів підприємства (використовувати метод списання вартості, тобто за сумою років строку корисного використання обладнання цього підприємства):

первісна вартість основних фондів підприємства становить суму в 45 млн. дол.;

термін корисного використання устаткування підприємства рівний 6 років.

 

Розв'язання:

 

1. Перш за все, нам з вами необхідно розрахувати суму чисел років так, як показано трохи нижче:

Сума чисел років = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 рік

 

2. Переходимо до нашого другого і вже останнього розрахунку, який робимо за такою формулою:

Амортизаційні відрахування 1-й рік = Первісна вартість основних фондів × Строк корисного використання обладнання підприємства / Сума чисел років

отже, маємо:

Сума амортизації 1-й рік = 45 × 6/21 = 12,86 млн. дол.

Написать и опубликовать комментарий

Referer: videos tags best